Teknisk hjelp til godt naboskap

Japanske forskere har utviklet en ny type sensorer som skal hjelpe blokkboere med å ta behørig hensyn til naboene. Tramper man for hardt i gulvet, piper det i en boks og et lys begynner å blinke.

Sensorene er utviklet med støtte fra byggeselskapet Ando. De plasseres under gulvet i leiligheten og måler styrken i beboernes fottrinn, skrev det økonomiske tidsskriftet Nikkei Weekly denne uken. Japanske bolighus har som regel svært tynne vegger, og det er vanlig at man kan høre hvert eneste ord naboen sier og forstå hva han eller hun driver med. Samtidig er det streng skikk og bruk i Japan at man ikke skal forstyrre andre.