Teknisk eiendomsforvalter

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Eiendomsavdelingen ivaretar strategisk eierstyring, forvaltning og utvikling av NTNUs eiendommer og bygningsmasse. I tillegg har vi ansvar for strategisk arealstyring, inkludert all innleie og utleie av arealer. Avdelingen har også ansvaret for koordinering av arbeidet med NTNUs miljøambisjon. Eiendomsavdelingen er en avdeling i Fellesadministrasjonen.

FirmaNTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
FylkeTrøndelag
StedTrondheim
Søknadsfrist18.10.2020

Vi har ledig fast 100% stilling som Teknisk Eiendomsforvalter ved Eiendomsavdelingen.

NTNU er i sterk utvikling og styrker stadig sin posisjon som ledende kunnskapsinstitusjon og har høye ambisjoner for fremtiden.

For at Eiendomsavdelingen skal bidra i denne utviklingen søker vi nå etter en utviklingsorientert teknisk eiendomsforvalter. NTNU er en selvforvaltende institusjon, det betyr ansvar og oppgaver tilsvarende eier. Du skal bidra til at NTNU vedlikeholder og utvikler bygningsmassen til beste for NTNUs faglige virksomhet. Vi ser etter deg som motiveres av å arbeide i en eiendomsorganisasjon med fokus på kjernevirksomhetens behov.

NTNU eier ca 535 000 m2 og har store ambisjoner med tanke på å utvikle en mer klimavennlig bygningsmasse. Det er en sammensatt bygningsmasse med en kompleks teknisk infrastruktur. Du vil arbeide i et svært kompetent miljø med tekniske eiendomsforvaltere, eiendomsutviklere, prosjektledere, eiendomsmeglere, arkitekter og ingeniører. I tillegg vil du samarbeide med driftsorganisasjonen med fagarbeidere med bred og lang erfaring. Arbeidssted er Trondheim.

Du vil rapportere til seksjonsleder for Plan, utvikling og forvaltning.

Hovedarbeidsoppgaver

 • Utvikle og forvalte kvalitetsmål og andre føringer for bygg og infrastruktur
 • Overordnede langtidsplaner for vedlikehold og oppgradering
 • Bidra til en samlet oversikt over tilstanden til bygninger og infrastruktur
 • Overordnet ansvar for en portefølje av bygninger innenfor et geografisk område
 • Strategiske utviklingsplaner for tekniske anlegg og tverrgående tekniske systemer
 • Ivareta systemeierskap for tekniske anlegg
 • Faglig rådgivning i prosjektutvikling og prosjektgjennomføring
 • Pådriver for klimavennlig eiendomsforvaltning og eiendomsutvikling

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning på masternivå eller tilsvarende innen elektro-, VVS- eller andre relevante fagområder. Lang og direkte relevant erfaring kombinert med etter- og videreutdanning kan kompensere for utdanningskrav.
 • Solid relevant faglig erfaring fra byggeprosjekt eller eiendomsforvaltning knyttet til tekniske anlegg
 • Dokumentert erfaring fra prosjektarbeid eller eiendomsforvaltning med et tverrfaglig perspektiv
 • God organisasjonsforståelse
 • God økonomisk forståelse
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra klimavennlig eiendomsforvaltning eller eiendomsutvikling
 • Erfaring fra offentlige anskaffelser

Personlige egenskaper

 • Evne til å tenke og handle ut fra et strategisk perspektiv
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Engasjert, initiativrik og utviklingsorientert
 • Analytisk og systematisk
 • Høy arbeidskapasitet og god gjennomføringsevne
 • Selvstendig arbeidsstil

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

Stillingen som teknisk eiendomsforvalter, lønnes normalt som senioringeniør kode 1181 eller seniorrådgiver kode 1364. Den som ansettes vil normalt bli lønnet fra brutto kr 615 900 pr. år – 789 200 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansattloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • navn og adresse til tre relevante referanser

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til Offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste.

Spørsmål om stillingen kan rettes til eiendomssjef Lindis Burheim, tlf: 95054662, e-post: lindis.burheim@ntnu.no eller seksjonsleder Mari Østgaard Buaas, tlf 948 11 965, epost: mari.o.buaas@ntnu.no.

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Merk søknaden din med referansenummer: NTNU nr. 66/20.

Søknadsfrist: 18.10.2020

Søk stilling