Tekna: Tilfreds med regjeringens klimatiltak

Fagforeningen Tekna er fornøyd med regjeringens forslag om bevilgning til klimafondet og at de vil styrke miljøteknologiordningen i Forskningsrådet.

– Dette er konkrete, næringspolitiske ordninger som Tekna har ønsket å styrke. Vi er derfor tilfreds med regjeringens styrking av disse områdene. Sammen med bedringer av avskrivningsmulighetene for vindkraft og økte jernbaneinvesteringer, betyr dette en dreiing mot et grønnere norsk næringsliv, sier president i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg.

Regjeringen foreslår blant annet å bevilge 230 millioner kroner til Innovasjon Norge miljøteknologiordning i 2015.