Tegnene på at oljefyren bør byttes ut

Er oljefyren moden for å byttes ut? Dette er  tegnene du bør se etter.

Tall fra Enova viser at 6 av 10 mener boliger med oljefyr er lite attraktive kjøpsobjekter, og klimaforliket fra 2012 går inn for et forbud mot å fyre med fossil energi fra 2020. 

Likevel utsetter mange jobben med å fase ut oljefyringen.

Det skriver Norske Rørleggerbedrifters Landsforening (NRL) i en pressemelding. De trekker blant annet frem vannbåren varme som et mer miljøvennlig alternativ til oljefyren.

– Vannbåren varme er populært i norske hjem og stadig flere velger vann-vann eller luft-vann-pumper. Ikke minst fordi det bidrar til god innekomfort. Tar du tak i dette nå, kan du få med deg høstens og vinterens fyringssesong med nytt anlegg, sier Are Skaar Nielsen fra forbrukernettstedet skikkeligrørlegger.no.

Nettstedet har utarbeidet en sjekkliste for dem som tenker på å skifte ut oljefyren:

Hvor gammel er oljefyren?

En støpejernskjele kan vare i hundre år, mens en stålplatekjele har en langt kortere levetid. (ca 15-20 år). Er oljetanken av plast skal den ha ubegrenset levetid. En stålkjele skal kontrolleres hvert 15. år, men kan ha levetid opp mot 40 år.

Har du hatt flere småreparasjoner de siste sesongene?

En reparasjon eller justering beløper seg fort til 5.000-15.000. Er oljefyren først utrangert må du regne med årlige merkostnad til vedlikehold av oljefyringsanlegget.

Må oljebrenneren justeres, eller skiftes ut?

Oljebrenneren vil normalt ha en levetid på 15-20 år. Å reparere den er forholdsvis kostbart.

Mistenker du at fyrkjelen eller oljetanken lekker?

Hvis tanken ikke er murt inn, er det forholdsvis enkelt å oppdage om den lekker. Er den innmurt kan lukt av olje være tegn på at tanken ikke er tett. Ligger tanken utendørs må du være klar over at lekkasje til grunnen kan medføre forpliktelse til kostbart opprydningsarbeid. Uansett er det lite lønnsomt å reparere og man vil normalt anbefale å skifte fyringsanlegget.

Husk at det ikke er et generelt forbud mot oljefyr, men fyring med fossil energi. Har du en nyere oljekjele som er i god stand, kan du beholde oljefyren og bare gjøre noen mindre modifikasjoner på anlegget for å benytte bio-olje. Ved bruk av biooljer basert på fiskefett, frityroljer og lignende utnyttes et avfallsprodukt som gir små klimagassutslipp. Bioolje består av organisk materiale, som begynner å råtne når det er varmt. Derfor må tanken være tømt før sommeren setter inn. Bio-oljen kan fryse om vinteren. Tanken bør derfor være plassert innendørs.