Teaterkvarteret - trinn 1

Tomtens unike plassering i brytningen mellom Tromsø by og Strandkanten boligområde var hovedfokus allerede i reguleringsarbeidet for utviklingen av konseptet. Med Hålogaland teater som nærmeste nabo i nord og fjorden med fjellene i øst, danner dette en vakker ramme om boligene.

Fakta

Sted: Tromsø

Prosjekttype: Nybygg -
38 leiligheter

Btoareal: Ca. 5.000 kvm

Kontraktssum:
75,4 millioner kroner

Tiltakshaver:
Peab Eiendomsutvikling

Totalentreprenør: Peab Bjørn Bygg

Arkitekt: Stein Halvorsen Arkitekter

Landskapsarkitekt: Sweco

Rådgivere: IB: Sweco l RIE/RIV: Norconsult l RIBr: Høyer Finseth

Underentreprenører/leverandører: Grunn-/utomhusarbeider: Peab Anlegg l Ytterveggselementer: Senja Element l Taktekking: Protan Tak 0 Beslagsarb.: H. Mikkelsen l Elektro: Nor-El l Varme/sanitær/sprinkel: Åge Nilsen l Ventilasjon: Enervent l Heiser: Kone l Maling og flis: Schwenke og Sønn l Parkett: ABS Parkettgruppen l Innredning: Nova Interiør l Lås og beslag: Låsesmeden l Branntetting/-isolering: Firesafe l Prefab betong: Con-Form / B-Element l Armering: Celsa Steel l Konstruksjonsstål: Norsk Stål l Balkonger i massivtre og limtresøyler og -bjelker: Splitkon l Vinduer: NorDan l Innv. dører: Swedoor / Daloc l Utv. dører: H-produkter l Port: Windsor l Innglasset balkong og skjermvegger i glass: Krane l Byggevarer: Neumann


Teaterkvarteret trinn 1 omfatter 38 leiligheter i størrelsesorden 2-, 3- og 4-romsleiligheter fra 50 til 90 kvadratmeter, samt en femroms toppleilighet på 150 kvadratmeter. Neste bygge-
trinn er godt i gang og omfatter 55 leiligheter i to boligblokker.

– Teaterkvarteret er et 100 prosent Peab-prosjekt. Tiltakshaver Peab Eiendomsutvikling er et datterselskap i Peab på lik linje med Bjørn Bygg. Boligene er det første egenregiprosjektet Bjørn Bygg har hatt på mange år, sier anleggsleder Magnus K. Mevåg i Bjørn Bygg.

Økte arealutnyttelsen
Stein Halvorsen Arkitekter as har samarbeidet med Bjørn Bygg ved flere anledninger.

– Ny hovedbrannstasjon i Tromsø var siste tilskudd før vi gikk i gang med utvikling av Teaterkvarteret. Utgangs-punktet for oppdraget var at eiendommen var kjøpt før TEK 10 trådte i kraft. Dette medførte at økte kostnader i forbindelse med strengere krav ikke var innkalkulert i tomtepris. Av denne årsak var det et behov for økt arealutnyttelse av tomten for å sikre bunnlinjen, forteller arkitekt Magnus Eikrem Rynning-Tønnesen.

Rendyrket boligkompleks
Han peker på at tomten ligger i hovedplanen for Strandkanten og var ved oppstart gitt en maksimal tillatt utnyttelse på 5.240 kvm BRA. I tidligfasen ble det spilt inn forslag om næringsarealer i 1. etasje med underliggende parkering og boliger i de øvrige etasjene. Etter hvert ble næringsarealene fjernet for å rendyrke et boligkompleks.

– Gjennom skisse og forprosjekt endret vi på boligkonseptet i forhold til den overordnede reguleringsplanen. Med noe utfylling i sjø, samt en differensiert høydetilpasning på de tre bolig-blokkene, fikk vi økt eksisterende utnyttelse fra 5.240 kvm til 8.300 kvm BRA. En økning på nesten 160 prosent, fremhever han og tilføyer at det er lagt vekt på stor variasjon av leiligheter – både størrelsesmessig og med ulike planløsninger. Bebyggelsens vegger mot nord, øst og vest gir et godt, lunt sørvendt gårdsrom. De fleste oppholdsrommene vender mot dette solfylte uterommet.

Byggene trapper seg fra begge ender opp mot nord. Dette gir flere flotte toppleiligheter med flott utsikt og mulighet for takterrasser.

– Parkeringsarealet er lagt en halv etasje ned i bakken. Dette gir et fåtall boliger på bakkeplan og gjør at bygget ikke domineres av en fremtredende parkeringsetasje på fortauplan. Byggets fasader er gitt et enkelt og varmt uttrykk bestående av lyse plater og robuste balkonger i massivtre. Den enkle geometrien og materialpaletten er lagt opp med tanke på enkel prefabrikkering av fasadene. De ulike kombinasjonene og plasseringene av vinduene – i tillegg til høydevariasjonene – gir bygget en flott egenart i Tromsøs bybilde, mener Rynning-Tønnesen.

Elementbygg
– Bjørn Bygg har tidligere ikke hatt tradisjon for å bruke elementer, men i dette prosjektet viste det seg å være riktig med elementbruk, fordi vi kom i gang med innredningen mye tidligere. Vi startet her i mai og hadde tett bygg til jul. Yttervegger er bindingsverk levert som elementer fra Senja Elementer. NorDan-vinduene ble levert i elementene som hadde delvis fasadekledning og ble komplettert etterpå. Innvendige arbeider omfattet utlekting, isolering og gipsing.

Fra plasstøpt til prefab
I motsetning til trinn to er alle veggene i trinn en plasstøpte konstruksjoner, og dekker er i Con-Form elementer montert av Peab Bjørn Bygg. I B- og C-blokka i pågående byggetrinn er det kun prefabrikkerte betongelementer til og med i parkerings-kjellerne, påpeker han.

Plassbygde bad
– Badene er plassbygde. Grunnen til det er forskjellige bad i mange forskjellige leilighetstyper. Derfor valgte vi å bygge konvensjonelt. I prinsippet er det bare andre og tredje etasje som er helt identisk, sier Mevåg. Han tilføyer at det i første etasje er spesialtilpasset åtte av ti leiligheter for handicappede med spesielle behov – ungdommer som har fått tilskudd gjennom Tromsø kommune til kjøp av leilighet. Det som er spesielt med leilighetene er at rommene er store. Det er gjort en god del tilpasninger og forberedelser for spesialutstyr blant annet takheiser som går på skinne i taket. Bad har gulvstående toalett og er klargjort for bidetdusjer som ettermonteres av Hjelpe-middelsentralen. En av de åtte leilighetene har Tromsø kommune kjøpt for å ha en bemannet base for døgnovervåkning.

Massivtrebalkonger
Mevåg synes balkongene i massivtre gir bygget et spenstig uttrykk. De ble levert fra Splitkon i tre deler, sidevanger og dekker, og ble montert på plassen. De øvrige to blokkene vil få tilsvarende balkonger.

– På grunn av blokkens hesteskoform er det tre trappehus og tre heiser fra p-kjeller slik at alle areal blir tilgjengelige. Bygningen står på en tidligere søppelfylling med forurensede grunn. Det var en omfattende prosess i starten med både å skifte ut og fjerne forurensede masser som ble utført av Peab Anlegg, sier Mevåg.

Konvektor
Han roser de tekniske entreprenørene for godt samarbeid som har bidratt til at prosjektet har blitt en suksess. Oppvarming er vannbåren varme via konvektor. Fordelen med konvektor er at det blir mindre strålevarme og kjøligere luft på undersiden som sirkulerer luften.