Kontrakten ble undertegnet av administrerende direktør Robert Norbeck i Team Bane AS og konsernsjef i Sporveien Cato Hellesjø i Sporveien (til høyre).

Team Bane fikk kontrakt på Østensjøbanen

Sporveien harinngått avtale med Team Bane AS om overbygningsentreprisen i forbindelse med det omfattende vedlikeholdet og fornyelse av Østensjøbanen. Kontraktssummen er på 75 millioner kroner.

Overbygningsentreprisen omfatter alt fra underkant av pukk i sporet og omfatter i tillegg spor, signalanlegg og kjørestrøm.

- Jeg er tilfreds med at vi nå har fått landet denne kontrakten og at de omfattende arbeidene på Østensjøbanen mellom Hellerud og Skullerud kan starte som planlagt. Sporveien ser frem til å kunne tilby de reisende på Østensjøbanen en fornyet banestrekning med økt frekvens fra april 2016», sier konserndirektør for infrastruktur og eiendom i Sporveien, Per Magne Mathisen i en melding. 

Det omfattende vedlikeholdet av Østensjøbanen er sentralt for utnyttelse av kapasiteten i T-banenettet når Lørenbanen er ferdig i første kvartal 2016.

Når Østensjøbanen er ferdig fornyet vil det åpne for økt togfrekvens og bedre rutetilbud. Det skal da kunne trafikkeres med minimum to tog per kvarter (begge retninger) uten begrensninger.

I tillegg skal vedlikeholdsetterslepet på Østensjøbanen fjernes (unntatt for signalanlegget).

7. april 2015 starter arbeidene med fornyelse og omfattende vedlikehold av Østensjøbanen på strekningen mellom Hellerud og utløpet av tunnelen mellom Bogerud og Skullerud. Arbeidet ferdigstilles april 2016. Når banen gjenåpnes vil antallet avganger økes fra en til to pr.kvarter.