Fra oppstart i forhandlingene om asfaltoverenskomsten. Foto: BNL

Tarifforhandlinger for asfalt i havn

Norsk Arbeidsmandsforbund, Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening kom frem til en løsning for ny overenskomst asfaltarbeid og veivedlikehold for perioden 2020 – 2022 onsdag.

– Det har vært to dager med krevende forhandlinger. Jeg er fornøyd med at vi har kommet frem til en enighet innenfor rammen, sier forhandlingsleder Iwona Kilanowska i BNL til BNLs nettsider.

Forhandlingsleder Brede Edvardsen fra Norsk Arbeidsmandsforbund sier i en kommentar at han er tilfreds med resultatet og han er fornøyd med at partene kom til enighet uten å gå veien via Riksmekleren.

Oppgjøret går nå til uravstemning blant Norsk Arbeidsmandsforbundets og Fellesforbundets medlemmer med frist 23. oktober 2020.

Forslaget har bl.a. følgende hovedpunkter:

1. Generelt tillegg til alle på kr 0,50 pr time

2. Lik behandling ved forskuttering av sykepenger.

3. Separate skiftebrakker og toalett for damer og menn.

4. Garantert minstelønn for voksne arbeidstakere økes til kr 207,52 per time.

5. Fagbrevtillegget økes til kr 16,00 per time.

6. Smuss/tunellarbeid heves til 19.80 per. time.