Torbjørn Amundsen i KPMG Law mener myndighetene kan slå hardere ned på den kontroversielle pendlerpraksisen i byggenæringen. Onsdag blir det pendlertilleggsdebatt på Madam Reiersen under Arendalsuka.

Tar opp kontroversiell pendlerpraksis under Arendalsuka

Utenlandske arbeidstakere som frasier seg rettigheter til pendlertillegg blir et tema under Arendalsuka.

Mens bygg- og anleggsarbeidere i Norge får flere tillegg som kompensasjon for at de ukependler, omgår noen bedrifter kost-, losji og hjemreisetillegg ved å benytte utenlandske medarbeidere som melder flytting til en brakkeby på anleggsstedet.

Dermed frasier de seg også alle rettigheter til pendlertillegg.

Fagforbundet og Skanska er blant aktørene som har reagert sterkt på praksisken.

Både fagbevegelsen og entreprenøren har vært kritiske til ordningen som de mener er svært konkurransevridende.

- Kan slå hardere ned på praksisen
I KPMG Law, som står bak onsdagsarrangementet "Der ingen skulle tru at nokon kunne bu" på Arendalsuka, karakteriserer de situasjonen som uholdbar.

De mener jussen gir myndighetene et klart mandat for å slå hardere ned på aktørene som omgår ordningene.

– Vi oppsummerte vårt syn på lovverket i et brev til Arbeidstilsynet og Skatteetaten tidligere i år, hvor vi skrev at eksisterende regelverk og praksis gir godt grunnlag for å utarbeide og publisere retningslinjer som kan rydde opp i de vanligste formene for omgåelser, sier Torbjørn Amundsen i KPMG Law til Byggeindustrien.

– Nesten ingen er uenige i at sosial dumping er et problem for Norge og en utfordring for bygg- og anleggsbransjen. Vi mener at dette er et problem av den typen som må deles opp og løses i små biter. Vi har tatt for oss pendlertillegget fordi det er en utfordring som bør kunne løses med litt velvilje fra myndighetenes og aktørenes side, og målet med debatten er å bidra til dialogen mellom relevante parter, sier Amundsen.

Bredt panel stiller til debatt

Steinar Krogstad i Fellesforbundet.

I panelet i Arendal stiller skattedirektør Hans Christian Holte, BNL-direktør Jon Sandnes, nestleder i sosial- og arbeidskomiteen på Stortinget, Erlend Wiborg, og nestleder i Fellesforbundet Steinar Krokstad. Sistnevnte har hatt klare meninger om pendlerpraksisen tidligere.

– Hvis dette er en praksis som får leve videre, så er det ikke snakk om et smutthull, men en tunnelportal som er større enn noen som er bygget i Norge, sa Steinar Krogstad til Byggeindustrien tidligere i år.

– I forhold til konkurransefordeler og omgåelse av regelverket, er det her den store omgåelsen ligger. Du slipper utgifter til reise, kost og losji ved å ansette lokalt og kalle dem frivillige pendlere. Det er i realiteten ikke lokale bedrifter som søker lokalt, men for eksempel polske eller portugisiske arbeidstakere som følger arbeidsgiver hit. De er langt ifra lokale, og langt ifra frivillige pendlere, understreket fagforeningsmannen.