Arkitekt: Arkitektfirmaet Pir II og Troll Arkitekter

Tar første spadetak for innovasjonssenter i Oppdal

Tirsdag starter arbeidet med nytt innovasjonssenter i Oppdal sentrum. Det nye innovasjonssenteret skal etter planen stå klart høsten 2020.

- Siva sin rolle er å tilrettelegge for vekst og utvikling i industri og næringsliv over hele landet. Vi gikk inn i dette prosjektet fordi vi tror det vil gi et løft for Oppdal, sier fagansvarlig i Siva Kristian Strømmen.

Med enstemmig vedtak i bygningsrådet 16. september, og igangsettingstillatelse på plass er det klart for første spadetak tirsdag. Det er Consto Midt-Norge som er entreprenør, mens arkitektfirmaet Pir II i samarbeid med Troll Arkitekter har tegnet bygget.

- Innovasjonssenteret vil bety like mye for næringsutviklingen i hele regionen, som etableringen av Kulturhuset har gjort for kulturtilbudet, sier daglig leder i Nasjonalparken Næringshage, Tina Lihaug Selbæk i en pressemelding. Næringshagen har vært initiativtakeren og pådriveren for å få på plass innovasjonssenteret.

Selv om planen om et nytt innovasjonssenter i Oppdal sentrum har hatt bred politisk støtte, har det skapt debatt. Naboene har protestert både på byggets utforming og størrelse, og på at 40 parkeringsplasser blir en del av anleggsområdet i byggeperioden.

Bygget har et bruttoareal på 5.500 kvadratmeter fordelt på fire etasjer samt en mesaninetasje i takkonstruksjon. Oppdal Innovasjonssenter vil romme kontorlokaler, butikklokaler, treningssenter, kafe/restaurant og – på utsiden av selve bygget – en klatrehall formet som et fjell med Norges høyeste innendørs klatrevegg.

Arealene er allerede nesten fylt opp med leietakere som blant annet omfatter nytt og etablert næringsliv, NTNU Campus og Nasjonalparken Næringshage. Byggeprosjektet har en kostnad på 120 millioner kroner, og de fleste kontraktene er inngått med lokale leverandører.

Bygget vil få energiklasse A, og det skal monteres solceller på hele den ene takflaten.