Tar første spadestikk ved Universitet på Ås

Klart for den største samlede utbygging i høyskole- og universitetssektoren noen gang.

Tirsdag 3. september tar landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum det første spadestikket ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet på Ås.

Stortinget har vedtatt å slå sammen Universitetet for Miljø- og Biovitenskap og Norges Veterinærhøyskole til ett universitet og å samlokalisere Veterinærinstituttet samme sted. I revidert nasjonalbudsjett kom startbevilgningen på 53 millioner kroner. Den totale kostnadsrammen er på 6,3 milliarder kroner.

Dette er den største samlede utbygging i universitets- og høyskolesektoren noen gang. Det skal bygges 74800 kvm. med arealer.

Tirsdag 3. september markeres starten på byggearbeidene. Den første bygningen som skal reises er Senter for Husdyrforsøk.