Tangen Centrum

For Scala Eiendom har Betonmast Østfold utvidet Tangen senter på Nesodden. Det nye prosjektet inneholder en utvidelse av det eksisterende kjøpesenteret i første etasje og 44 leiligheter fordelt på fire etasjer over.

Fakta

Sted: Nesodden

Prosjekttype: Blokkbebyggelse

Bruttoareal: 7.700 kvadratmeter

Byggherre: Scala Eiendom

Byggeledelse: Siv. ing. Jan Krogstad

Totalentreprenør: Betonmast Østfold

Kontraktsum eks. mva.: Cirka 132 millioner kroner

Arkitekt og LARK: Nuno Arkitektur

Rådgivere: RIB, RIM og RI Energi: Sweco Norge l RIG: Stokkebø Competanse l RIByFy: Asplan Viak l RIE: Structor Fredrikstad l RIV Rør: Multiconsult l RI Vent: Energima l RIVA: Svendsen & Co l RIBR: Structor Brannsikkerhet l RIAKU: Brekke & Strand Akustikk

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeider: Isachsen Anlegg l Peling: BGS Svendsen l Landmåling: Geomatikk Survey l Elektro: Installatøren l Rør: Storm VVS l Heis: Otis l Betongarbeider: Mur Puss og Flis l Murer: Lars Aarum l Bærekonstruksjoner: Contiga l Taktekking: Tecta Tak l Glassarbeider og aludører og -vinduer: Strømmen l Tømrer: Foss Bygg l Blikkenslager: Follo Tak og Vedlikehold l Parkett og montering Granab: Parkettpartner l Vinduer: Lian Trevarefabrikk l Kjøkken: Norema Proffsenter Moss l Tredører: Easydoor l Flisarbeider: Stryken & Gudbrandsen l Branntetting: Firesafe l Malerarbeider og gulvbelegg: Ep Bygg og Maler l Stillas: Christiania Stillas l Rekkverk og rømningstrapper: Torsnes Industriservice l Ståldører: Daloc l Garasjeport: Hörmann Norge l Systemhimling: Modulvegger l Branngardiner / Røykluker: Haby Norske Sjalusier l Solavskjerming: Solskjermingsgruppen Østfold

Tangen Centrum ligger som en spydspiss mot sørvest, med et gateløp i vest og riksveien i øst. Nuno Arkitektur har valgt å dele bygningsvolumet mot vest opp i sprang for å tilpasse seg den eksisterende bebyggelsen. Inne i «spydspissen» dannes det et skjermet tun, der det er anlagt gangstier frem til oppgangene og beplantingskasser med sittebenker.

Leilighetene, som er plassert fra plan 2 og oppover, varierer i størrelse fra 42 til 122 kvadratmeter. Parkeringskjelleren ligger under næringsarealene.

Finne byggbare løsninger

I mars 2018 ble Betonmast Østfold forespurt av Scala Eiendom om å bli med og lede en forprosjektgruppe, der også Nuno Arkitektur var med. Målet var å etablere et leilighetsbygg på «Esso-tomta», navngitt etter en bensinstasjon som kom opp der på slutten av 60-tallet, men som for lengst var borte. Oppgaven gikk på å utforme bygget slik at det ble gode, funksjonelle og økonomisk byggbare løsninger.

– Løsningene som lå til grunn var dyre og kompliserte å bygge. Prosjekteringen hadde blant annet søkelys på bæresystem og tilpasning for leilighetene nedover i etasjene. Vi skulle prosjektere så langt dette var oppnåelig. Det skulle siden danne grunnlaget for en totalentreprisekontrakt, forteller prosjektleder Lasse Kristiansen i Betonmast Østfold.

Scala Eiendom er en ikke-ubetydelig utvikler og eier av handelssentre landet rundt. Selskapet var naturlig nok opptatt av å få romslige lokaler med færrest mulige søyler i de 1.750 kvadratmeter store næringsarealene, samtidig som p-kjelleren skulle ha 50 plasser. Utfordringen ble da bæresystemet, som ble løst i forprosjektet.

I månedsskiftet april/mai 2018 var forprosjektet ferdig. Det ble oppnådd enighet om forutsetningene for å inngå en totalentreprisekontrakt sommeren 2018. – Vi hadde et strålende samarbeid med Scala Eiendom, og har fortsatt i alle faser av prosjektet, understreker Kristiansen.

Betonmast Østfold hadde fysisk oppstart i januar 2019, på en tomt som hadde store logistikk utfordringer.

– Vi hadde et ønske om å få stengt en av veiene som går forbi på hver side av byggetomta. Vegvesenet sa nei til å stenge riksveien, siden den er en hovedfartsåre for bussene ned til fergeanløpet på Nesoddtangen. Kjøpesenteret sa nei til envegskjøring av Vestoppfaret på den andre siden. Resultatet ble at vi måtte stenge fotgjengerfeltet langs riksveien, proasfalterte og gjorde det om til midlertidig kjørevei. Det ga svært liten riggplass. Med tårnkran og kun én lastesone der alt skulle inn og ut, var lagringsplass så å si ikke-eksisterende, forklarer Kristiansen.

Grunnarbeider

Grunnundersøkelsene som var foretatt indikerte forurensning i grunnen, men det viste seg å være vesentlig mer og med større forurensningsgrad enn angitt i rapporten.

– Sannsynligvis var det fra bensinstasjonen som engang lå der. Alle masser ned til en meter under kjellerplata ble gravd opp og kjørt til deponi, sier Kristiansen.

Men grunnen viste seg å inneholde mer. En VA-ledning som gikk tvers over tomta, og som ikke var i bruk, skulle fjernes. Den måtte i stedet flyttes og legges rundt byggegropa. Merarbeidet med de forurensede massene samt omlegging av VA-ledningen gjorde at Betonmast fikk innvilget fire ukers lenger byggetid av Scala Eiendom.

Fundamenteringen er en kombinasjon av peling til fjell og fundamenter til fjell, mens bæresystemet er stål og hulldekker, med yttervegger av bindingsverk.

– Vi fikk en del utfordringer da vi skulle tette bygget. Høsten 2019 var preget av ekstremt mye nedbør, noe som gjorde at vi brukte en del tid på byggtørkingen, opplyser Kristiansen.

Næringsarealene på plan 1 er utenom Betonmasts kontrakt, som kun skulle levere råbygg og nødvendige tekniske installasjoner for å få brukstillatelse for boligene over. Siden det ble bygget vegg i vegg med det eksisterende kjøpesenteret, og åpnet opp for å koble seg til, måtte det gjøres noen brannforebyggende tiltak.

– Kjøpesenteret var delvis sprinklet, så det ble gjort noen tiltak på tvers av byggene; oppgradering av brannvinduer og installere sprinkleranlegg, samtidig som kravet om rømningsveier måtte løses, forteller Kristiansen.

Nuno Arkitektur har gått for en kombinasjon av Alvdal royalimpregnert kledning i fasaden, og kinesiskproduserte naturaluminiumsplater fra Alutile. Trefasaden vil med tiden få en sølvgrå nyanse, De slette og detaljerte overgangene mellom aluminiumsplatene krevde en møysommelig og tidkrevende innsats.

Alle leilighetene har balkonger eller terrasser mot øst eller vest, eller inn mot tunet i det indre gårdsrommet. I tillegg er det etablert en felles takterrasse i plan 5. Energien hentes delvis fra geobrønner og et solcelleanlegg på takflatene.