Daglig leder Alf Morten Selven, montør Per Ola Vold og seniorrådgiver Marit Kvål.

Taktila med nye ledelinjer for blinde- og svaksynte

Taktila er nå ute med norskproduserte taktile elementer designet av designer Turid Haave Forbord. 

Avinor er først ute med å ta i bruk de nye produktene.

– Den nye serien tåler hard bruk, og passer på steder det ferdes mye folk. De er beregnet for innendørs bruk for å markere trapper, heiser, eller brukes som ledelinjer mellom viktige funksjoner i bygg. Den første monteringen er nå på plass hos Trondheim Lufthavn Værnes. Det er et viktig gjennombrudd at Avinor ville ha vår egenproduserte merking. Pågangen øker, vi har flere store prosjekter på gang og er i ferd med å styrke bemanningen, forteller daglig leder Alf Morten Selven.

Taktila sine produkter ble testet opp mot flere før Avinor tok en beslutning. De taktile elementene måtte fungere like godt for reisende med trillekoffert som for svaksynte.

- Tilbakemeldingen var en merking som gikk bra inn i terrenget, oppretthold kravene, og hadde et fint design som var godt å gå på for folk flest, heter det i melding fra selskapet.

Designen er gjort på huset, og produktene er produsert i Trøndelag.

- Designprosessen med de taktile elementene startet med en grundig studie av regelverket, og forskning knyttet til farefelt, oppmerksomhetsfelt og ledelinjer. Vi har designet produktet slik at det blant annet tilfredsstiller ISO-standarder som brukes i andre land. Dette gjør at vi har mulighet til å eksportere produktet på sikt, sier seniorrådgiver Marit Kvål i Taktila.

Taktila har i samarbeid med morselskapet Tandem Reklame og fabrikken i Trøndelag jobbet med farger, form og kontraster. Elementene skal først og fremst være følbare for blinde, og kunne oppfattes av svaksynte med sin gode kontrast (luminans på 0,8 for farefelt og 0,4 for oppmerksomhetsfelt i beskrevet i regelverket).

- Vi har merket oss at mange uten synshemmelser, irriterer seg over taktile merkinger i gulvet, og mener det er «snublehinder». Dette har vi forsøkt å unngå ved at elementene bygger så lite som mulig i høyden, og gitt dem en avrundet form, men at de selvfølgelig dekker alle krav, sier designer Turid Forbord.

- Det har vært flere runder med prøving og testing, før vi landet på akkurat den formen vi har i dag, sier Forbord.