Takstoler i tunnel

Takstoler brukes primært som understøttelse for sperrene i en takkonstruksjon. Nå har Ugland Industrier tatt takstoler ett hakk videre; i tunnelkonstruksjon.

Takstolavdelingen i Ugland Industrier har fått en spennende utfordring i å produsere forskalingsløsninger i forbindelse med tunnel-bygging.

Forskalingene ligner på store takstoler som passer inn i en tunnel-bue. De ble laget tidligere i høst, og kunden – NCC Construction i et arbeidsfelleskap med Repstad anlegg – bruker “takstolene” i prosessen med å støpe selve tunnelveggen.

De takstol-lignende forskalingene rekker drøye 13 meter som man bruker når man støper selve tunnelveggene, for deretter å ta ut takstolene og gjøre det samme i et nytt strekk. Rasmus Bakke fra NCC forteller at man tar vare på takstolene og vil bruke dem igjen.

- Dette stiller naturlig nok høye krav til kvalitet i treverk og solid sammensetting, sier Bakke og forteller at NCC er svært fornøyd med Ugland Industriers levering og med kvaliteten i takstolene.

Tunnelåpningene hvor “takstol”-forskalingene brukes er i Hannevikdalen på vei vestover fra Kristiansand, hvor nye veiløp skal bedre trafikken mot Søgne, Mandal og Stavanger. Å bygge tunnelvegg på denne måten er en relativt ny metode.

Salgs-og markedssjef i Ugland Industrier, Terje Arentz, synes det er morsomt å få slike utradisjonelle forespørsler.

- Bruksområdene på ulike produkter kan ofte være flere enn vi vanligvis tror, og dette er utfordringer vi liker, sier Arentz.