Illustrasjonsfoto: Ole Harald Dale

Takstbransjen samlet

I helgen fikk den nye bransjeorganisasjonen profilnavnet Norsk Takst med Sture Pettersen som ny president.

De to opprinnelige forbundene Norges Takseringsforbund og NITO Takst fusjonerte i 2017, og etablerte en samlet organisasjon for hele takstbransjen.

Pettersen sa at i løpet av de siste månedene er arbeidet med den praktiske samordningen sluttført og organisasjonen har fått ny profil.

– Bransjen kommer heretter til å profilere seg under navnet Norsk Takst. Det er laget en ny grafisk profil, med logo, fonter og farger, for å styrke innfasingen av det nye markedsnavnet. Den nye identiteten sikter mot å ivareta kjerneverdier som tillit og troverdighet, samtidig som vi synliggjør ambisjonene om innovasjon og forretningsutvikling på nye områder, sier Sture Pettersen. 

Forbrukerne vil stifte bekjentskap med begrepet Norsk Takst i takstrapporter i forbindelse med boligsalg, og når bransjen uttaler seg i faglig eller næringspolitisk sammenheng. Organisasjonen opprettholder Norges Takseringsforbund som juridisk selskapsnavn. 

Den sammenslåtte takstbransjens første generalforsamling ble holdt i Bodø, som også er hjembyen til den nyvalgte presidenten.

Det nye hovedstyret består ellers av visepresident Roger Andersen fra Lillestrøm i Akershus, Olaf Lundgren fra Bergen, Claus Norsted fra Halden og Tore Rekkedal fra Harstad.

De senere årene har regler og rollefordeling knyttet til eiendomsomsetningen i Norge vært et hovedarbeidsområde for bransjen. Motparter i diskusjonene har vært både eiendomsmeglere og selskaper som tilbyr eierskifteforsikring. 

– På dette feltet vil vi fortsatt stå opp for vår egen integritet og forbrukernes trygghet. Vi vil også arbeide for en offentlig regulert boligtakstbransje, og dermed en beskyttelse av tittelen som takstmann og takstingeniør, sier administrerende direktør Are Andenæs Huser i Norsk Takst.