Takker Stoltenberg for at streiken ble unngått

Unios forhandlingsleder Helga Hjetland sier det ville blitt streik i kommunene hvis ikke regjeringen hadde ristet 90 millioner kroner ut av ermet på tampen av meklingen.

Ikke vet jeg om Kommunenes Sentralforbund (KS) hadde pengene på lur, men noen måtte stille med dem, for ellers ville det blitt streik, sier Hjetland til NTB. KS valgte onsdag å sende en direkte forespørsel til Stoltenberg for å be om de manglende pengene for å få en ny arbeidstidsavtale for lærerne på plass. Regjeringens raske reaksjon var viktig, og gjorde det mulig å komme i havn med hele oppgjøret. Dette satt langt inne, sier administrerende direktør i KS, Olav Ullern, til NTB. 0,09 prosentpoeng De 90 millionene utgjør 0,09 prosentpoeng av en ramme for oppgjøret på 3,92 prosent. 2,6 prosent gis i et generelt tillegg, minimum 7 500 kroner, mens minstelønnssatsene for de lavest lønte med ti års ansiennitet er nå hevet med 14.300 kroner til kroner 254 300, inklusive det generelle tillegget.1,4 prosent er satt av i en pott til lokale forhandlinger. De 90 millionene fra regjeringen er en engangsbevilgning til høsten, som KS må følge opp videre over egne budsjetter neste år. Det er en stimulans for oss til å komme i gang. Så blir det kommunesektorens ansvar, men det er vi beredt til å ta. Dette er jo et viktig personpolitisk tiltak, sier Ullern. De ekstra millionene går blant annet med til at lærere over 55 år får mindre arbeidsplikt og at det blir satt av sentrale arbeidsressurser til å følge opp kunnskapsløftet i skolen. Leverer løfter Hjetland mener regjeringen med sin inngripen i meklingen begynner å leve opp til de fagre løftene fra Soria Moria-erklæringen. Men det står mye igjen, legger hun smilende til. Statsministeren er på sin side glad for at det ble en løsning til slutt. Dette ble løst på en god måte der partene ble enige om en løsning som er innenfor en ansvarlig økonomisk ramme, samtidig som det gir en god kjøpekraftsutvikling for vanlige lønnsmottakere, uttalte Stoltenberg i en pressemelding som ble sendt ut like før partene selv fortalte pressen at det hele var løst like før midnatt onsdag kveld. Tidligere på kvelden, i 18.45-tiden, foregrep regjeringen hele løsningen da en pressemelding med kommentarer om at oppgjøret allerede var i havn på grunn av de 90 millionene, ved en feil ble sendt til landets reaksjoner. Tøft og hardt Meklingsmann Dag Nafstad bekrefter imidlertid at det meste var på plass da pressemeldingen feilaktig ble sendt, men at det tok tid å få alle de små og store fagorganisasjonene til å gi den framlagte skissen sitt godkjentstempel. Det var en svært tøff, hard og lang mekling, sier Nafstad til NTB. Meklingen mellom KS og fagforeningene Unio, LO, YS og Akademikerne pågikk parallelt med meklingen i staten, og rammen som ble lagt der var styrende for kommuneoppgjøret, selv om innretningen er forskjellig. Akademikerne, som valgte å gå til streik i staten, endte på motsatt resultat i kommuneoppgjøret. I kommunene har vi stor lokal lønnsdannelse, det skiller de to oppgjørene, sier Akademikernes forhandlingsleder for KS-området, Ole Jakob Knudsen. Lokal pott LO Kommunes forhandlingsleder Jan Davidsen er i hovedsak fornøyd. Vi har fått innfridd kravene om økte minstelønnssatser. Den sosiale profilen er god, prosentvis har de lavest lønte kommet best ut av dette tariffoppgjøret, sier Jan Davidsen, som likevel kunne tenkt seg at mer enn 2,6 prosent ble fordelt sentralt. Den lokale potten er kanskje vel stor, sier Davidsen. YS-Ks forhandlingsleder Gunn Oleander synes derimot dette er ett pluss. Potten til lokale forhandlinger har også fått en størrelse som gjør det mulig å prioritere blant annet fagarbeidere, helsepersonell, saksbehandlere, bibliotekarer og brannfolk i lokale forhandlinger, sier Olander.