<p>Instruktør og daglig leder Tore Antonsen i Mestertak Entreprenør veileder en ivrig elev (alle foto i bildekarusellen: Takforum Trøndelag).</p><p></p>En av elevene utfører godt tekkarbeid. Instruktørene lot seg imponere over god innsats og god kvalitet.Nysgjerrige elever følger godt med i gjennomgangen før de selv fikk prøve seg.Håkon Sæther(IcopalTak) og Tore Antonsen (Mestertak Entreprenør) i gang med teori.

Takbransjen i Trøndelag stiller til dugnad for skoleverket

Takforum Trøndelag sitt hovedfokus er å øke rekrutteringen inn mot takbransjen. Takforum har inngått en avtale med Tiller videregående skole der medlemmer fra de ulike bedriftene stiller på seks samlinger skoleåret 2014/2015.

De siste årene har søkertallene for lærlinger i Sør-Trøndelag vært lav og rekrutteringen til taktekkerfaget har kun vært 5-8 lærlinger per år de siste tre årene. I samarbeid med Opplæringskontoret Blikk, Tak og Ventilasjon (BTV) i Sør-Trøndelag, så legger Takforum Trøndelag ned et viktig arbeid for å oppnå økt rekruttering til taktekkerfaget.

Som et ledd i dette har Takforum inngått en avtale med Tiller videregående skole om å tilby medlemmenes tid ved seks samlinger før sommerferien. Disse samlingene fordeles mellom entreprenørene, og det stilles alltid med minimum tre ledere fra de ulike bedriftene, samtidig som det bes om at assosierte leverandører kan bistå.

− Vi gjør dette på dugnad. Lederne fra de forskjellige firmaene mottar ingen honorering for de timene som brukes på dette. Vår belønning ligger i at vi forhåpentligvis på sikt får flere lærlinger inn i faget. Dette gjøres på tvers av at bedriftene er konkurrenter og hverdagen er hektisk. Vi tror dette er ganske unikt for byggebransjen, sier styreleder for Takforum Trøndelag, Tore Antonsen (MesterTak Entreprenør).

Takforum har vært i kontakt med Sør-Trøndelag fylkeskommune for å få støtte for rekrutteringsarbeidet, men det har så langt ikke dette gitt resultater.

− Vi mener nå at Sør Trøndelag fylkeskommune må kjenne sin besøkelsestid, og bidra aktivt til at kvalifisert personell med direkte bakgrunn fra respektive fag kan komme inn å hospitere som lærere ved denne linjen, som omfatter tak, rør, ventilasjon og blikk, sier Antonsen.

Han presiserer at lærerne ved Tiller videregående skole gjør en utmerket jobb, med de ressursene de har.

Fjerde samling i år hadde tema tekking med asfalt takbelegg. Denne gangen var det IcopalTak, MesterTak Entreprenør og Trondheim Tak sine daglige ledere som sto for undervisningen. Samtidig så var ISOLA med som leverandør av produkter.

Takforum Trøndelag opplyser om økt interesse for å bidra inn mot denne type opplæring for de fleste av de assosierte leverandørene av Takforum, og de er ikke tunge å be om å stille opp i slike sammenhenger.

Dagen forløp seg med teori, byggeplassbesøk, og ikke minst en god del praksis, hvor elevene også fikk konkurrere i tekking.

− De fleste av elevene hadde aldri tatt i en brenner før, men vi må si oss meget godt fornøyd med resultatene, og kvaliteten på det som ble utført. Det ble også kåret en vinner, og det beste tekkelaget mottok fine premier. Ved oppsummering av dagen nevnte flere av elevene at dette var noe de ønsket mer av, forteller Håkon Sæther, avdelingsleder i IcopalTak.

Samtidig som samlingen på Tiller videregående skole ble gjennomført, var også ledere fra Protan Tak på Støren videregående skole og hadde opplæring og undervisning der.

− Inntrykket fra denne dagen var samme som på Tiller. Elevene satt stor pris på dette, og håpet at det kunne gjenta seg, opplyser Antonsen.

Takforum Trøndelag ønsker samtidig TEF lykke til med NM i taktekking 12.juni i år.

− Dette er et viktig arrangement for bransjen, og vi håper på stor oppslutning og interesse, sier Antonsen.