T. Stangeland bygger billigst

Det er stor spredning blant de 4 entreprenørene som har levert tilbud på første etappe av Rv. 44 - Stangeland - Skjæveland.

T. Stangeland Maskin vil bygge første etappe av Rv 44 Stangeland Skjæveland for 77.146 millioner kroner. Det er drøye fire millioner billigere enn Risa AS på 81.423 millioner kroner. Fire entreprenører har levert inn tilbud. Mesta kan bygge for 93.006 millioner og Skanska-eide Vassbakk & Stol for 102.777 millioner kroner. Prosjektet omfatter 1,8 km firefeltsveier, 1 km tofeltsveier, 3 bruer for kjørevei, 3 gang-sykkelunderganger, 1 gangsykkelbru, 2,2 km gangsykkelveier, 0,4 km atkomstveier, kommunal vann- og spillvannsledning, pumpestasjon, fordrøyningsbasseng og 2 rundkjøringer.