Kjededirektør Trond Lie i systemhus. Foto: Systemhus

Systemhus øker i et fallende marked

I 2019 ble hele 1.310 boliger igangsatt av Systemhus. I et fallende marked med 15 prosent nedgang på landsbasis, har Systemhus vekst.

- Vi gleder oss over den høye aktiviteten i 2019. Våre 125 kjedemedlemmer over hele landet gjør en uvurderlig innsats med å skape gode, friske hjem hver eneste dag, sier kjededirektør Trond Lie i en pressemelding.

Ifølge Boligprodusentenes Forening ble OBOS, inkludert datterselskapet Block Watne, landets største boligbygger i 2019 med 1.436 igangsatte boliger. Systemhus nle nummer to med 1.310 boliger.

I meldingen forteller Systemhus at den høye aktiviteten fortsetter inn i 2020 med god ordrereserve. Ordrereserven har vokst med 10 prosent, og er på fem milliarder kroner ved inngangen til 2020.

Selv mener Systemhus at veksten er et resultat av at de har truffet  med boligtrendene.