Sykemeldes for "slapphet"

Befolkningen i Agder sykmeldes lengre enn andre steder i landet. Særlig for «slapphet».

Gjennomsnittlig fraværslengde ved diagnosen slapphet/tretthet er 71 dager i Aust-Agder og 69 dager i Vest-Agder. Landsgjennomsnittet er 55 dager, skriver Fædrelandsvennen.

Agder-fylkene utmerker seg med en lang varighet på sykmeldingene, men antall sykmeldte er tilnærmet landsgjennomsnittet. Andelen som sykmeldes for psykiske lidelser, er høyest i Agder-fylkene med 14 prosent.

– Vi ble overrasket over at det er så store forskjeller mellom fylkene, sier seniorrådgiver Nina Lysø i Nav.

Hun har sammen med en arbeidsgruppe i etaten kartlagt varigheten på sykmeldinger i Norge. Begge Agder-fylkene utmerker seg med lange sykmeldinger. Egdene holder seg hjemme fra jobb mer enn én uke lengre enn landsgjennomsnittet, for de samme sykdommene.

– Man skulle tro at mennesker med den samme diagnosen ville ha relativt lik sykmelding uavhengig av hvor man bor, men undersøkelsen viser at dette ikke er tilfelle, sier Lysø til Fædrelandsvennen. (©NTB)

Vaktsjef@ntb.no