Sykehusbygg samler 200 fagfolk i Trondheim

Når årets sykehusbyggkonferanse åpner i Trondheim på mandag, er 200 representanter fra helse-Norge, bygg- og leverandørindustrien, arkitekter, forskere og andre fagfolk samlet for å sette søkelys på framtidas sykehus.

Det er Norges yngste helseforetak, Sykehusbygg, som står bak konferansen – som i år arrangeres for andre gang. Sy kehusbygg HF skal sikre et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging og bygging på høyt internasjonalt nivå, og konferansen er et ledd i dette.

Konferansens første dag tar utgangspunkt i behovene og løfter fram temaer som standardiserte pasientforløp, nye behandlingsformer og teknologisk utvikling - og hvordan dette vil påvirke utformingen av fremtidens sykehus. På konferansens andre dag skifter fokuset til hvordan det kan bygges bedre, raskere og billigere i fremtiden.

- Framtidens sykehusbygg skal bygges effektivt og kostnadseffektivt. Da er det viktig at ikke hvert bygg blir et prosjekt for seg selv, men at vi bruker kompetansen, lærdommer og kunnskap vi tilegner oss i de ulike prosjektene videre i neste prosjekt. Denne konferansen er viktig nettopp fordi framtidens sykehusbygg bygges best på en grunnmur av kunnskap, kunnskapsbaserte standarder og kompetanse., sier adm dir i Sykehusbygg, Ann Elisabeth Wedø i en pressemelding.

Internasjonal forskerprofil kommer
Føringene for Sykehusbygg er satt: kostnadene må ned og kvaliteten på opp. Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Anne Grethe Erlandsen deltar på konferansens første dag og skal snakke om nettopp denne retningen.

En av konferansens høydepunkt er mannen bak evidensbasert design, Dr. Roger Ulrich, professor i arkitektur ved Center for Healthcare Building Research ved Chalmers University of Technology in Sweden, og professor II i arkitektur ved Aalborg Universitet i Danmark.

Hans arbeider legger føringer for moderne sykehus som bygges over hele verden og har også vært sentrale i byggingen av det prisvinnende sykehuset St. Olavs i Trondheim. Som ung hadde han en nyresykdom og hans tid på soverommet med utsikt til pinjetreet gjennom vinduet var på mange måter startskuddet til hans interesse og senere hans karriere innen evidensbasert design. Hans studie ”View through a Window May Influence Recovery from Surgery” (1984) står seg fortsatt på feltet den dag i dag.

Dr. Ulrich skal på konferansen snakke om bygningers effekt på pasientbehandlinger og hvilke løsninger som er riktige for pasientene.

Stor interesse
Konferansen har om lag 200 påmeldte hittil og det er enda noen ledige plasser.

- Å planlegge og bygge sykehus er store prosjekter til en prislapp på flere hundre millioner. De skal være vårt sikkerhetsnett i mange tiår framover. Det at så mange har meldt seg på for å diskutere framtidens sykehusbygg sier noe om hvor mange mennesker og instanser som må med i et slikt prosjekt for at det skal lykkes, avslutter Wedø.