Sykefraværet på landsbasis holder seg stabilt. Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen / NTB scanpix

Sykefraværet stabilt tross oljenedtur

Sykefraværet i Norge har vært stabilt siden starten av 2015, selv om perioden med nedgang i oljenæringen har gitt økt fravær i Rogaland.

Det viser de første sykefraværstallene Nav har publisert siden fjerde kvartal 2014. De ferske tallene gjelder for de sju siste kvartalene, der sykefraværet har gått ned fra 6,4 til 6,3 prosent.

– I perioden med nedgang i oljenæringen har sykefraværet i Rogaland økt. Til tross for dette har det nasjonale sykefraværet holdt seg stabilt de siste årene og ligger fortsatt på et for høyt nivå, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Det er særlig lengden på sykefraværene som har økt i Rogaland.

Kvinner har fortsatt høyere sykefravær enn menn, men her har utviklingen vært ulik i de siste sju kvartalene. Kvinners fravær har gått svakt ned, mens menn har hatt en svak økning.