Fra venstre nåværende butikksjef i Univern Arendal, Erik E. Eriksen, administrerende direktør i Swedol AS, Gunstein Lauvrak, og daglig leder Karl Wiggo Hanssen.

Swedol kjøper tradisjonsrik arendalsbedrift

Swedol AS har blitt enige om kjøp av aksjene i Karl S Hanssen AS.

Karl S Hanssen AS er en tradisjonsrik butikk som ble etablert i 1931 og med et betydelig kundenettverk innenfor industri, bilbransjen og privatmarkedet i Agder.

Sortimentet spenner seg fra verktøy og arbeidsutstyr til bil og båt-utstyr. Årets omsetning forventes å bli i overkant av 40 millioner kroner.

- Vi er veldig glade over å kunne overta en butikk med et så solid rennommé som Karl S Hanssen AS har på Sørlandet. Vi er allerede sterkt representert med vår spesialistbutikk på arbeidsklær og verneutstyr, Univern Arendal og oppkjøpet av Karl S Hanssen AS gir oss en veldig god mulighet til å kunne yte god service for våre kunder i regionen, sier Clein Johansson Ullenvik konsernsjef i Swedol AB i en pressemelding.

- Det er også en stor glede å kunne innlemme alle medarbeiderne i Karl S Hanssen AS i Swedol-familien. Vi vet at butikken har et svært godt omdømme og at dette i stor grad skyldes butikkens lojale og kompetente medarbeidere, sier Gunstein Lauvrak, administrerende direktør i Swedol AS.

- For meg som mangeårig eier og leder av butikken er det selvsagt vemodig å selge vår familiebedrift, men det var et naturlig valg ettersom det ikke var noen av mine barn som aktuelle for å gå inn i butikkdriften. På den annen side er jeg veldig trygg på at Swedol vil drifte butikken videre på en måte til det beste for våre kunder og ansatte, sier Karl Wiggo Hanssen, daglig leder i Karl S Hanssen AS.

I januar 2019 overtar Swedol eierskapet for butikken og med Erik Einar Eriksen som ny butikksjef. Erik er idag butikksjef for Univern Arendal og vil i tiden som kommer lede begge butikkene for å understrekke Swedol-konsernets rolle som totalleverandør på såvel arbeidsklær og verneutstyr som et bredere sortiment på verktøy og forbruksmateriell.

Swedol har fra før tre butikker på Sørlandet med Swedol Kristiansand, Univern Kristiansand og Univern Arendal.