Tines tillitsvalgte er på plass på tomten hvor det nye meieriet skal bygges. Foto:Olav Håland / Tine

Sweco vant Tine-kontrakt

Sweco engasjeres som rådgiver når Tine bygger nytt meieri i Bergen.

Det skriver Sweco i en pressemelding mandag.

Det nye anlegget, som vil være både produksjons- og distribusjonsanlegg for Tine, skal bygges på Espehaugen ved Bergen lufthavn. Meieriet vil ha en daglig kapasitet til å motta og behandle omtrent 300.000 liter melk og å tappe rundt 230.000 kartonger, og vil dermed forsyne hele Bergen-regionen med melk, skriver Sweco i pressemeldingen.

Swecos oppdrag er, ifølge meldingen, å utarbeide et forprosjekt med grunnlag for entrepriser for prosessutstyr, lagersystem, bygg og utomhus. Sweco dekker alle fag, hvor de mest sentrale er prosess, logistikk og arkitektur. Kontrakten har en verdi på i underkant av 20 millioner kroner. I tillegg inkluderer avtalen oppfølging etter behov i byggetiden.

– Sweco vant denne spennende kontrakten takket være vår totale industrikompetanse og vår forståelse av oppdraget. Vår tunge erfaring innen prosessproduksjon og logistikk var viktig i denne sammenheng, i tillegg til vår inngående kunnskap om meierier og næringsmiddelindustri, sier Rune Hovda, regionleder for Sweco Industri.

Meieriet blir på rundt 20.000 kvadratmeter, og tomten utgjør 73 dekar. Byggeperioden vil gå fra 2017 til 2019. Arbeidet med forprosjektet er allerede i gang, og beslutningsunderlag skal presenteres i september 2016.