Sweco utlyser 50 sommerjobber

Under slagordet hold kunnskapen varm søker Sweco etter hele 50 ingeniørspirer til sommerjobb i selskapet. – En unik mulighet for både oss og studentene, forteller Vibecke Hverven, administrerende direktør i Sweco.

Tilsvarende initiativ i fjor resulterte i over 700 søknader fra ingeniørstudenter over hele landet.

I videoen over kan du se utfordringene noen av studentene møtte. To team skulle konkurrere om å utføre et reelt oppdrag for en kunde.

- Responsen fra fjorårets sommerjobbstudenter viser at studentene opplevde det å bli direkte integrert i vår hverdag som rådgivere som svært attraktivt og lærerikt. Sommerjobbtilbudet er så verdifullt og populært at vi ønsker å videreføre det i år, forteller administrerende direktør i Sweco, Vibecke Hverven.

Hverven mener studenter som får muligheten til å holde kunnskapen varm, også gjennom sommermånedene, vil stå bedre rustet til å møte arbeidslivet etter endt utdannelse.

Hylles av bransjeorganisasjonene

NHOs kompetansedirektør, Are Turmo, mener organiseringen av samarbeidet mellom utdanningssektoren og næringslivet er avgjørende for konkurranseevne, kvalitet og relevans i utdanningen. Direktøren hyller Swecos initiativ overfor fremtidige ingeniører.

- At studentene får relevant arbeidserfaring i studietiden, som gjennom initiativet fra Sweco, vil kunne øke studentenes læringsutbytte også i selve utdanningen. Arbeidsgivere vil også sette pris på nyutdannede som kan vise til reell erfaring fra tiden under utdanning, sier Turmo.

Også Rådgivende Ingeniørers Forening mener Sweco går foran med et eksempel til etterfølgelse.

- Det er svært positivt at Sweco tilbyr jobb til hele 50 studenter i sommer. Initiativet er et eksempel til etterfølgelse for hele bransjen. Dyktige ingeniører er et knapphetsgode i dagens samfunn, påpeker administrerende direktør i RIF, Liv Kari Hansteen og peker på RIFs rapport State of the Nation.

- Denne rapporten dokumenterer at det er store behov i samfunnet vårt hvor rådgiverne spiller en sentral rolle. Her er det bare å nevne nyinvesteringer og vedlikehold innen offentlige bygg, samferdsel med både vei og jernbane, samt infrastruktur som eksempelvis vann og avløp. Videre er det et raskt voksende marked for energieffektivisering både i offentlig og privat sektor, og det blir stadig mer oppmerksomhet rettet mot miljø og klima, avslutter hun.

Ønsker å tiltrekke de beste hodene

For Sweco er initiativet til de 50 sommerjobbene todelt.

- For det første er det viktig for en så stor aktør som oss å ta ansvar ved å tilby studenter relevante sommerjobber slik at de kan få videreutvikle og prøve ut det de lærer på skolen, forteller Hverven. Hun peker også på den generelle mangelen på ingeniører og miljørådgivere, som en annen motivasjon for å få en tidlig relasjon til potensielle arbeidstakere.

I Sweco har studentene mulighet for å søke sommerjobb innenfor fagområdene: Energi, Bygg og konstruksjoner, Vann og miljø, Areal og transport, Tekniske installasjoner og Prosjektledelse og -administrasjon.

Studentene vil få jobbe med relevante problemstillinger knyttet til ulike deler av Swecos virksomhet. Alle de 50 sommerjobbstudentene skal samles ved Swecos hovedkontor på Lysaker i juni for kick off og oppstart. Stillingene er fordelt rundt om i hele landet.