R6 i regjeringskvartalet. Arkivfoto.

Sweco skal levere byggeledelse i regjeringskvartalet

Sweco skal levere byggeledelse for Regjeringsbygg 6 (R6). Prosjektet går ut på å utrede enkelte bygningsmessige og tekniske tiltak i R6.

I dag huser R6 departementslokaler for Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet.

Forprosjektet er allerede gjennomført, og detaljprosjekteringen er i gang. Arbeidet omfatter ulike tiltak knyttet til komplekse tekniske installasjoner og bygningstekniske tiltak innenfor elektro, VVS og teknisk sikring.

Sweco skal levere hovedbyggeleder, assisterende byggeleder, teknisk byggeleder og KU. Oppdraget ledes av Statsbygg.

– Vi skal blant annet ha ansvar for systematisk kontraktsoppfølging av entrepriser, planlegging, oppføring av bygningsteknisk rigg, vakthold og sikkerhet, sier hovedbyggeleder Frode Oppheim i Sweco i en pressemelding.

– Samarbeidet vil gi oss kunnskap om Statsbyggs gjennomføringsmodell. Det inngår også en rekke kompliserte tekniske installasjoner i arbeidet, så dette blir spennende, sier han videre.

Deler av bygningene er bevaringsverdige og en del av anlegget er fredet. Dette skal det tas hensyn til under arbeidet. Bygget skal også være i drift under byggeperioden.

– Dette er arbeidsplassen til flere statsråder. Målet er at deres arbeidsdag og departementenes daglige drift påvirkes minst mulig av arbeidet, sier Oppheim.

Avtalen er etter medgått tid, og Sweco har estimert den til rundt 10 millioner. Antatt byggeperiode er 1,5 år. Arbeidet starter sommeren 2018.