Hans Kristian Ryttersveen og Anja Husa Halvorsen i Sweco skal jobbe med prosjektet.

Sweco skal lede nordisk utviklingsprosjekt

Sweco har fått i oppdrag å lede prosjektet «Attraktive nordiske byer», i regi av Nordisk ministerråd.

Sweco vant oppdraget i konkurranse med elleve andre, og nå skal et team med eksperter fra Sweco skal utarbeide en strategi som skal gjøre nordiske byer og deres nærliggende områder mer attraktive.

16 små og mellomstore byer er med i prosjektet.

Swecos oppdrag er del av et prosjekt med mål om å fremme nordisk konkurransekraft, grønn omstilling, overgang til lavutslippssamfunnet, integrering og gode vilkår for folkehelse.

Oppdraget strekker seg over to år og har en verdi på 1,9 millioner kroner.

– Det første vi skal gjøre er å utvikle indikatorer for bærekraftig utvikling i de ulike områdene. Vi må finne ut hva de legger i bærekraftbegrepet og kartlegge utviklingen de enkelte byene og regionene ser for seg, sier prosjektleder Hans Kristian Ryttersveen fra Sweco.

Målet med oppdraget er å kartlegge, utvikle og anvende metoder for å måle bymessig kvalitet og bærekraft. Prosjektet ledes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

I november presenteres indikatorene, og i 2019 skal ekspertteamet utvikle en felles nordisk strategi for bærekraftig utvikling.