Sweco fortsetter å vokse

Rådgiverselskapet Sweco Norge fortsetter å vokse. Sweco hadde en omsetning på 1.090 millioner kroner i 2010 mot 1.061 millioner kroner i 2009.

Dette tilsvarer en vekst på ca 2,7 prosent. Administrerende direktør, Vibecke Hverven, mener de største mulighetene for Sweco i 2011 ligger innenfor kraftsektoren, samferdsel og utvikling av nye boligområder.

Driftsresultatet for 2010 utgjør 110,2 millioner kroner som er en reduksjon fra 118,1 millioner kroner for 2009. Dette utgjør en brutto resultatgrad på 10,1 prosent for 2010.

Administrerende direktør i Sweco, Vibecke Hverven, mener prioritering av intern kompetanseheving og fokus på bærekraftige og fremtidsrettede løsninger er blant årsakene til det gode resultatet.

- Økonomisk vekst i et konsulentselskap henger nøye sammen med hvordan vi legger til rette for trivsel internt. Også i år har våre medarbeidere vært vårt største satsningsfokus. Våre ansatte er vårt viktigste konkurransefortrinn og i 2011 passerer vi 1000 ansatte i Sweco, fordelt over hele Norge. Vi har etablert et engasjerende miljø av lagspillere som evner å koble fagområder sammen. På denne måten har vi klart å tiltrekke oss noen av de beste hodene i bransjen, sier Hverven.

Årsresultatet for konsernet som ble rapportert på børsen i Stockholm denne uken. Netto omsetning for Sweco konsern var i 2010 på 5,3 milliarder svenske kroner. Driftsresultatet utgjorde 433 millioner svenske kroner.

- Vår vekststrategi er uendret. Swecos sterke finansielle stilling, ledende markedsposisjon og vårt brede spekter av tjenester gir oss muligheten til å skape lønnsom vekst både organisk og gjennom ytterligere oppkjøp i både eksisterende og nye markeder i Europa, sier konsernsjef Mats Wäppling.

Økt etterspørsel etter bærekraftige løsninger
Fokus på bærekraftige løsninger er et viktig satsningsområde for Sweco. Selskapet tenker miljø og bærekraftighet i alle prosjekter.

- Vår oppgave er å gjøre det mulig for våre kunder å gjennomføre prosjekter som møter krav til kvalitet og lønnsomhet, samtidig som de bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling, sier Hverven. Hun registrerer også at leveranser av bærekraftige løsninger i enda større grad øker i markedet.

- Vi har definert og stilt krav til oss selv om hvordan vi vil jobbe på tvers av fag for best mulig å møte fremtidens utfordringer og de mange muligheter som ligger der, forteller Hverven,

Ser store muligheter innen kraft og samferdsel
Noen av mulighetene Hverven viser til ligger blant annet innenfor kraftsektoren, samferdsel og utvikling av gode boområder.

- Kraftsektoren har høye investeringsprognoser i 2011 sett opp mot foregående år. Nå er det under ett år igjen til det svensk-norske el-sertifikatmarkedet skal være på plass. Det vil forhåpentlig føre til at det igjen blir fart i utbygging av vindprosjekter. Det vil også føre til flere vannkraftprosjekter. Investeringene i kraft ligger dermed an til å bli høyere enn de samlede investeringene i industrien i 2011, mener Hverven.

Hverven ser også et stort forbedringspotensial i samferdselssektoren. I tillegg vil det være store muligheter innenfor boligutbygging, og flere nye boligprosjekter vil igangsettes da det er stor etterspørsel etter spesielt nybygde boliger i gode velplanlagte boområder, mener Hverven.