<p>Sweco ønsker å flytte byutviklingen mer ut i fjorden i fremtidens Oslo. Illustrasjon: Sweco</p><p></p>

Sweco foreslår futuristisk fjordby

Sweco lanserer i sin idé for Oslo 2070 flytende øyer, undersjøisk t-banesystem og førerløse transportpoder.

Det skriver ingeniørselskapet i en pressemelding på mynewsdesk.com.

Fire flytende øyer med plass til omlag 150.000 mennesker, et undersjøisk t-banesystem, og et elektrisk og førerløst transportsystem over bytakene er noe av fremtiden Sweco ser for seg for hovedstaden.

I Swecos fremtidsplan for Oslo 2070 – «Byen i Fjorden» etterstreber selskapet å fremheve hvordan fjorden bør brukes som en mulighet og ikke en barriere, heter det i pressemeldingen.

Ønsket er å bruke noe av fjordarealet til å anlegge fire kunstige øyer, hvorav tre øyer i Bunnefjorden og én utenfor Nesoddtangen. To av de kunstige øyer vil være på opptil fem kilometer, skriver Sweco.

– Idéen vår er å bygge ut områdene Bygdøy, Nesodden og Holmlia, og la Nesodden gi rom til et nytt sentrum. Området vil da utgjøre den sørlige delen av en omfattende fjordring, som igjen vil trekke det urbane sentrum litt lenger sørover, ut i fjorden, sier Malin Andersson, prosjektleder for Oslo 2070.

Til lands og til vanns

Urbanisering og utbygging av Nesodden er, ifølge meldingen, et viktig ledd i Swecos visjon om en konsentrert utvikling. Ved å plassere det nye sentrum på Nesodden, vil det, sammen med utbyggingen av den nye t-banen, gjøre flankene rundt Oslofjorden sentrumsnære. I Byen i fjorden vil Holmlia vokse frem som et viktig knutepunkt, og får en ny og sentral plassering på ringlinjen mellom Nesodden sentrum og Oslo sentrum. Flere store stasjoner bygges, og Majorstuen stasjon blir et viktig kollektivknutepunkt. Den nye sentrumstunnelen som står ferdig i 2030 på strekningen Majorstuen-Bryn, åpner opp for høyere frekvens på både tog, godstrafikk og t-bane, og sikrer god fremkommelighet. Nesoddtangen stasjon vil betjene flere ringlinjer, og blir et viktig knutepunkt i fjorden.

Førerløst transportsystem

Hver av de fire øyene kommer til å ha sitt eget sentrum, broer seg imellom, og et avansert grid-system med kjøretøyer, eller såkalt poder. Podene er elektriske, førerløse og går langs dedikerte traséer. Podene går over takene, og skal ha hyppige stoppesteder ved sentrale knutepunkter. En ny undersjøisk t-banering vil knytte Bygdøy, Nesodden, Mortensrud og Holmlia sammen med resten av Oslo. Linjene vil være 20 meter under havoverflaten, og ha fire spor – to for podene og to for t-bane.

– Vi ønsker at det tradisjonelle sentrum skal bli grønnere. Pod-biler og –busser, samt lett-transport-broer vil underlette persontransporten i sentrum. Håpet er et billøst Oslo innenfor Ring 3, der pod-busser tar over ved sentrale innfartsårer, sier Andersson.