Statens vegvesen og Sweco signerer kontrakten. Foran fra venstre: Prosjektleder Lars Bjørgård i Statens og prosjektdirektør Hanna Rachel Broch i Sweco. Bak fra venstre: Ass. prosjektleder Vigdis Espnes Landheim og planprosjektleder John Haugen, begge Statens vegvesen. Oppdragsleder Jan Håvard Øverland, ass. oppdragsleder Gry Helle Prytz og Maria Forslund i Sweco Sverige, alle Sweco. (Foto: Statens vegvesen)

Sweco fikk stor planleggingsjobb

Konsulentselskapet Sweco Norge AS har fått oppdraget med å lage reguleringsplan på den 28 km lange strekningen mellom Ulsberg og Vindåsliene og den sju kilometer lange strekningen mellom Korporalsbrua og Støren i Rennebu og Midtre Gauldal kommuner.

Kontrakten har en verdi på 16,3 millioner kroner.

– Dette er en stor jobb, som skal være ferdig høsten 2015. Det vil bli krevende når det gjelder framdrift. Det er mange involverte både i Statens vegvesen og hos Sweco, og vi er avhengig av et godt samarbeid for å greie tidsfristen, sier assisterende prosjektleder Vigdis Espnes Landheim i Statens vegvesen til vegvesen.no.

Det skal planlegges for to-/trefelts veg med midtdeler. Målet er å ha kommunalt godkjente reguleringsplaner i løpet av våren 2016.

Sju tilbydere

Sju godt kvalifiserte konsulenter hadde levert tilbud på jobben. Til slutt var det Sweco som trakk det lengste strået.

- Vi har hatt dette prosjektet i kikkerten lenge, og har jobbet målrettet på tvers i organisasjonen for å levere et godt tilbud. Derfor er vi veldig glade for å ha fått oppdraget. Vi kommer til å bruke rådgivere fra både Norge og Sverige, sier prosjektdirektør Hanna Rachel Broch i Sweco.

Begynner med en gang

- Vi begynner planleggingsarbeidet umiddelbart. Geotekniske undersøkelser er det første som vil skje. Hovedjobben med å optimalisere veglinja tar også til, det vil si å fastlegge den endelige veglinja, sier Landheim.

Reguleringa av strekningen tar utgangspunkt i kommunedelplan for E6 Ulsberg–Berkåk–Løklia, vedtatt av kommunene Rennebu og Midtre Gauldal i november 2013. Nord for dette planområdet gjelder reguleringsplan for Løklia–Vindåsliene, vedtatt i 2001.