Terje Moe Gustavsen innledet et bransjemøte i München i regi av det Norsk-Tyske Handelskammer.

SVV og JBV på bransjemøte i München: - Velkommen til Norge

- Dere er hjertelig velkomne til å være med oss å bygge ut et moderne transportsystem.

Det sa vegdirektør Terje Moe Gustavsen da han fredag innledet et bransjemøte i München i regi av det Norsk-Tyske Handelskammer.

Både Statens vegvesen og Jernbaneverket var invitert til møtet som samlet over 80 bedriftsrepresentanter, hovedsakelig fra Tyskland.

- Møter med utenlandske leverandører er viktig fordi vi vet at oppdragsmengden innen både vei og jernbane vil vokse sterkt fremover. Derfor er jeg også sikker på at vi vil trenge utenlandske selskaper, i tillegg til full fart fra norske entreprenører og rådgivere, sier Gustavsen til Byggeindustrien.

Viktig å informere

Vegdirektøren tror det er viktig å informere utenlandske selskaper om at det er en bred politisk støtte for et betydelig løft innen både vei og jernbane og at det derfor vil være et stabilt godt infrastrukturmarked i mange år fremover.

- For oss er det også viktig å peke på forutsetningene som gjelder for å komme til Norge. Det er noen åpenbare forutsetninger som ligger der når det kommer til kvalitet, HMS og ikke minst sosial dumping, men selv om dette er en selvfølge, er det viktig at det trekkes frem slik at vi hele tiden viser at vi mener dette på ramme alvor, sier Gustavsen.

Norge trenger kompetansen

Vegdirektøren vektlegger at det finnes veldig mye kompetanse rundt i Europa som vi kan ha bruk for i Norge, og han tror det er viktig å være ydmyk.

- Vi må aldri innbille oss at vi har funnet på alt. Det finnes garantert kompetanse som det er hensiktsmessig å ta inn, noe vi allerede har sett eksempler på. At det kommer inn ny kompetanse på ulike felter mener jeg kan være positivt for utviklingen av norsk anleggsbransje, sier Gustavsen.

- En forutsetning for å lykkes

Direktør for leverandør og marked i Jernbaneverket Utbygging, Michael Bors.

Michael Bors, direktør for leverandør og marked i Jernbaneverket Utbygging, sto for Jernbaneverkets innlegg om hvilke muligheter som finnes i det norske markedet.

Han sier til Byggeindustrien at Norge er en del av et internasjonalt marked og at Jernbaneverket har en åpen holdning til denne type invitasjoner og møter med utenlandske selskaper.

- Det er en målsetting om internasjonalisering innen samferdselssektoren, men det er ikke fordi det er et mål i seg selv å få inn utenlandske selskaper. Det er rett og slett for å sikre kapasitet. Det å få flere aktører inn i det norske markedet mener jeg er en forutsetning for at vi skal klare oppgavene som venter, sier Bors.

- Vi har ingen intensjoner om å skvise norske entreprenører og ser vi på konkurransen så langt har de ingenting å frykte. Norske entreprenører vinner tre av fire konkurranser og det er fordi de har en arbeidskultur som gir en bedre produktivitet enn det de utenlandske selskapene klarer å oppnå, hevder Bors.

Imponerte med fjordkryssing

Direktør for veg og transportavdeling Jane Bordal i Vegdirektoratet.

Jane Bordal, direktør for veg og transportavdelingen i Vegdirektoratet, holdt et innlegg om store prosjekter som kommer innen veisektoren på både kort og lang sikt.

Listen over kommende gigantprosjekter er lang, men mest imponert ble nok deltakerne da hun viste en Youtube video av hvordan Statens vegvesen planlegger å krysse Sognefjorden i forbindelse med utbyggingen av Ferjefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim. Bordal vil gjerne ha med utenlandske selskaper i konkurransen om de mange fjordkryssingene som venter ved E39-prosjektet.

- Velkommen til Norge. Det er et stort marked som vil fortsette å vokse i årene som kommer, sa Bordal i sitt innlegg.

Selnes inviterte

Direktør for overordnet byggherrestrategi og bransjekontakt, Bjørn Erik Selnes.

Bjørn Erik Selnes, direktør for overordnet byggherrestrategi og bransjekontakt i Statens vegvesen snakket om Statens vegvesens kontraktsformer og ulike aspekter knyttet til regelverk og prosjektpraksis. Også Selnes benyttet anledningen til å komme med en invitasjon til de utenlandske selskapene.

- Vi er fornøyd med utviklingen av den norske industrien og hvordan de har tilpasset seg en betydelig vekst i oppdragsmengde, men vi trenger hjelp fra utenlandske selskaper, sa Selnes.