Brua er 100 meter lang. Den midterste delen kan svinges. Svingemekanismen er kjent teknologi, men det er første gang den brukes på bru i Norge. Foto: Emilie Gynnild / Statens vegvesenVegdirektør Terje Moe Gustavsen til venstre venter spent på at brua skal lukke seg. Slik at den kan åpne... Erik Jørgen Jølsgard fikk æren av å være første syklist.

Svingbrua endelig i sving (Se bildekarusell)

Svingbrua i Trondheim åpnet for fotgjengere og syklister torsdag.

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding på sine nettsider.

– Svingbrua er en del av ei langsiktig sykkelsatsing. Den befester og bekrefter utviklingen av Trondheim som sykkelby, uttaler vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Tverrforbindelsen mellom Skansen og Brattøra åpnet torsdag 9. oktober 2014. Svingbrua åpnes samtidig med Skansen jernbanebru for båter som skal inn og ut av kanalen, skriver Vegvesenet.

– Vi er svært godt fornøyd med å kunne overlevere en brukonstruksjon som gir bedre og sikrere fremkommelighet for gående og syklende i Trondheim. Våre medarbeidere har i samarbeid med Statens vegvesen, prosjekterende og leverandører løst et teknisk krevende prosjekt på en utmerket måte. Vi har ikke hatt alvorlige hendelser som har medført personskader, noe vi er svært godt fornøyd med. Implenia håper at fremtidige brukere får stor glede av denne bruen i disse flotte maritime omgivelsene, sier administrerende direktør Petter Vistnes i Implenia Norge i en pressemelding på implenia.no.

Implenia har stått for fundamentering og landarbeid, mens datterselskapet Nordbridge har utført s tålarbeid, hydraulikksystem, styring og maskineri.

Brua har, etter en navnekonkurranse blant ansatte på prosjektet, sykkelgruppen i Trondheim og på sosiale medier, har brua fått navnet Svingbrua.

Svingbrua er den første svingbrua siden 1962.