Sveriges Riksbank setter ned renten

Sveriges sentralbank Riksbanken senker sin viktigste styringsrente med et halvt prosentpoeng til 1,5 prosent. Riksbanken begrunnet tirsdagens beslutning med dårligere utsikter til økonomisk vekst.

Utsiktene er uventet sterkt svekket både i Sverige og i den såkalte eurosonen, het det i en kunngjøring fra sentralbanken i Stockholm. Eurosonen består av de tolv landene som har innført EUs felles valuta euroen. Inntil torsdag hadde reporenten ligget på 2,0 prosent, samme nivå som i eurosonen, i 14 måneder. Nå mener banken at utsikter til lav inflasjon gjør det riktig å sette ned denne styringsrenten med 0,5 prosentpoeng. Veksten i brutto nasjonalprodukt (BNP) avtok mer enn ventet i begynnelsen av året, het det i Riksbankens begrunnelse for renteendringen. Samtidig venter banken at inflasjonen de kommende årene vil ligge klart under målsettingen på 2,0 prosent. Riksbanken ser pessimistisk på utviklingen på det svenske arbeidsmarkedet. Den åpne arbeidsløsheten spås i år å bli på 5,2 prosent, for så å falle til 4,9 prosent neste år og 4,7 prosent i 2007.