Sverige trekker BWG Homes ned

En liten oppgang i ordretallene i Norge veide ikke opp for en stor nedgang i Sverige for BWG Homes i april.

BWG Homes ASA hadde en samlet netto ordreinngang i april på NOK 279,0 millioner mot NOK 336,1 millioner i april 2008, en reduksjon på 17,0 prosent. Netto ordreinngang i april for segment Norge var NOK 156,8 millioner (155,6 millioner), opp 0,8 prosent. Netto ordreinngang i april for segment Sverige var NOK 122,3 millioner (NOK 180,5 millioner), ned 32,3 prosent.

Samlet netto ordreinngang per april 2009:

BWG Homes ASA: NOK 991,2 millioner, ned 7,6 prosent, Segment Norge: NOK 572,5 millioner, opp 9,6 prosent, Segment Sverige: NOK 418,7 millioner, ned 23,8 prosent.