Svenske jernbanesjefer kan bli tiltalt for giftbruk

To toppsjefer i det svenske jernbaneverket kan bli satt under tiltale for sine roller i byggingen av skandaletunnelen gjennom Hallandsåsen i det sørvestlige Sverige. Etter flere års arbeid er en rapport om affæren nå klar.

Påtalemyndigheten vil ikke røpe navnene på de to Banverket-toppene som risikerer å bli tiltalt. Men ifølge Sveriges Radio dreier det seg om Banverkets prosjektsjef for tunnelen Christer Möller og hans kollega i entreprenørselskapet Skanska-Vinci Stig Ericsson. Begge mistenkes for brudd på den svenske miljøloven, men mistankene er fortsatt under etterforskning, sier påtalemyndighetens talsmann Ingvar Wennersten. Avhengig av hva som kommer fram, kan det bli reist tiltale en gang etter nyttår, opplyser Wennersten. Miljøskandalen i Hallandsåsen ble et svensk ekko av de norske tetningsproblemene i Romeriksporten på Gardermobanen. Begge steder ble det reist sterk kritikk mot bruken av tetningsmiddelet Rhoca Gil, som inneholdt det farlige giftstoffet akrylamid. Byggingen av tunnelen gjennom Hallandsåsen var et ledd i arbeidet med å skape en raskere togforbindelse mellom Göteborg og Malmö. Arbeidet sto stille fra 1997 til 2003, men er ifølge Banverkets nettsider gjenopptatt og ventes fullført i 2012.