Svensk-norsk geoteknisk samarbeid

Vianova Geosuite har på kort tid samlet det geotekniske miljøet i Norge og Sverige. De første produktene i form av Novapoint GeoSuite Toolbox er nå på plass og gjør hverdagen vesentlig enklere for geoteknikere.

Vianova Geosuite AB som ble etablert i fjor vår og inngår i det stadig større Vianova-nettverket, har sluppet de første produktene på markedet. Produktene er første resultat av et nært utviklingssamarbeid med det norske geotekniske miljøet (NGI, NTNU, Sintef, Statens Vegvesen, GeoVita, Multiconsult, Norconsult og ViaNova Systems) og det svenske geotekniske miljøet, representert med Autograf-föreningen. Geoteknisk prosjektering omfatter mange steg. Ofte må det utføres beregningsanalyser for å vite sikkert at grunnen holder med eller uten forsterkningstiltak. Novapoint GeoSuite Toolbox er en komplett programpakke for lagring, beregning og presentasjon av geotekniske grunnundersøkelser. Verktøykassen består av fire beregningsmoduler Stabilitet, Setning, Peler og Spunt samt lagrings- og presentasjonsmoduler. GS Arkiv er det overordnede verktøyet for å opprette og administrere geoteknikkprosjekter, mens GS Presentasjon tar seg av innlesning og presentasjon av boredata. - Å arbeide som geotekniker innebærer at man er avhengig av, og integrert i en større prosjekteringssammenheng, kommenterer Jan Ludvigsson, adm. dir. i Vianova Geosuite AB. - Man bruker både andres bidrag til arbeidet og bidrar selv aktivt med underlag til øvrige prosjektmedarbeideres behov. Novapoint GeoSuite Toolbox inneholder svært nyttige og funksjonelle verktøy for geoteknikeren verktøy med en unik bredde og en vel fungerende integrasjon med andre disipliner som veg og terreng/landskap. Med Novapoint GeoSuite Toolbox får nå geoteknikerne kraftige og effektive verktøy som gjør dem i stand til å utføre sitt arbeid både raskere, bedre og sikrere. - Vianova Geosuite har allerede inngått kontrakt med de fleste store konsulentfirmaene både i Norge og Sverige, og de første salgene utenfor Norden er også på plass, kommenterer Patrick Mc Gloin, adm. dir., Vianova Systems AS. - Norge og Sverige ligger langt fremme innenfor geoteknikk og er internasjonalt kjent for det. Verktøyene i Novapoint GeoSuite Toolbox er verdensledende. Vi har stor grunn til å tro at Novapoint GeoSuite Toolbox vil bli ledende verktøy blant geoteknikere i Norden så vel som internasjonalt.