Svartlamoen-prosjektet utvikles videre

Vinnerne av arkitektkonkurransen på Svartlamoen, Olav Kristoffersen og Geir Brendeland, er i full gang med videre prosjekteringsarbeid. De to arkitektene har etablert seg i Trondheim og arbeider nå med videreføring av prosjektet.

Prosjektet skal i første omgang ende opp med en ny 5-etasjers boligblokk i massivtre. Dette blir et gjennombrudd for massivtrebygging i Norge. Bildene av vinnerutkastet finner du her. Fem etasjes bygård i massivtre på Svartlamoen Bydelen Svartlamon i Trondheim har blitt utpekt av bystyret i Trondheim til byøkologisk forsøksområde, det første i sitt slag i Norge. Intensjonen er å bygge nye, rimelige og miljøvennlige boliger for utleie i tre. Som vinnerne i en åpen arkitektkonkurranse, har arkitektene Geir Brendeland og Olav Kristoffersen fått i oppdrag å prosjektere to miljøvennlige boligbygg i tre på en hjørnetomt på Svartlamon, samt utvikle planen for bydelen. De to bygningene som skal prosjekteres er på til sammen ca 980 m2 brutto og skal huse opptil 26 beboere. Det legges bl a opp til kollektive boformer og innovative planløsninger i samarbeid med beboerne. Begge bygningene skal oppføres med dekker, vegger og tak i massivtre-elementer. Den høyeste bygningen vil bli 5 etasjer høy.