Svakt resultat fra Norske Skog

Norske Skog hadde et negativt resultat før skatt på 260 millioner kroner for fjerde kvartal 2010. For fjerde kvartal i 2009 hadde konsernet et overskudd på 887 millioner kroner.

Resultatsvekkelsen skyldes i hovedsak kraftig prisfall i Europa fra begynnelsen av 2010 og økte priser på flere innsatsfaktorer, skriver selskapet i en pressemelding.

–2010 var et meget svakt år for Norske Skog, spesielt i Europa, men etterspørselen økte og markedsbalansen var noe bedre mot slutten av året, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog.

Tiltak
Driftsresultatet var på minus 46 millioner kroner, mot minus 326 millioner kroner i tredje kvartal og pluss 1.075 millioner kroner i fjerde kvartal 2009.

Norske Skog hadde driftsinntekter på 5.160 millioner kroner mot 4.909 millioner kroner i fjerde kvartal i 2009.

– Vi gjennomførte viktige tiltak for å redusere variable og faste kostnader og gjeld gjennom hele 2010. Vi oppnådde også endringer i vår kontraktsportefølje fra 2011, fra helårskontrakter til kontrakter av kortere varighet. Dette gir økt fleksibilitet i et marked som er preget av store svingninger, sier konsernsjefen.

Prisøkning
Kapasitetsutnyttelsen ved konsernets fabrikker økte for sjette kvartal på rad, og var 94 prosent i fjerde kvartal. For 2010 var kapasitetsutnyttelsen 89 prosent mot 79 prosent for 2009.

– Vi forventer at prisen på avispapir i Europa vil være betydelig høyere i 2011 enn i 2010. Økende priser på innsatsfaktorer gjør at 2011 også blir et krevende år. Vår oppfatning er at ytterligere konsolidering i bransjen er helt nødvendig for å oppnå tilfredsstillende fremtidig lønnsomhet. Stram kostnadskontroll og ytterligere tiltak for å bedre konsernets finansielle stilling har hovedprioritet for å sikre at Norske Skog er best mulig posisjonert for en fremtidig konsolidering av papirbransjen, sier Ombudstvedt.