Svakt fra SPDE

Scandinavian Property Development leverer svake tall for førstekvartal som følge av nedskrivninger av goodwill og prosjekt.

For første kvartal har eiendomsselskapet driftsinntekter på 12,5 millioner kroner, som er på linje med samme kvartal i fjor. Driftsresultatet er derimot svært dårlig. Underskuddet går fra minus 4,4 i fjor til 55,2 millioner kroner i år.

Det dårlige resultatet kan blant annet tilskrives goodwill-nedskrivninger på 23,1 millioner kroner og nedskrivninger på prosjekt på 34,5 millioner kroner.

- Den globale finansielle krisen har medført usikkerhet og redusert aktivitet fra alle typer kjøpere av eiendom. SPDE har som alle andre eiendomsutviklere erfart vesentlige utfordringer knyttet til fallende boligpriser og forventninger til framtidig prisutvikling, redusert interesse for næringseiendom og vanskeligere tilgjengelig finansiering. Utover løpende arbeid med organisasjonstilpasninger til fokusert strategi og betydelige kostnadsreduksjoner, pågår nå også arbeidet med å få etablert en langsiktig og solid kapitalstruktur, skriver styret i SPDE i kvartalsrapporten.

Torsdag melder Finansavisen at det børsnoterte eiendomsselskapet vurderer en ny emisjon.

Her er rapporten