Svakt fra NCC Construction AS

NCC Construction AS driftsresultat synker fra 100 til 6 millioner svenske kroner i første halvår sammenlignet med fjoråret, men leverer et andre kvartal på det jevne. (Oppdatert)

Dårlige første kvartalstall ødelegger halvåret halvårsresultatet, og er et kvartal som nok vil sette sine spor i regnskapet for resten av året. For perioden januar til og med juni har man en nedgang i driftsresultatet fra 100 til 6 millioner svenske kroner. I andre kvartal har man en nedgang fra 70 til 47 millioner svenske kroner.

Nettoomsetningen i NCC Construction er litt ned fra samme periode i fjor. Fra 2993 til 2894 millioner svenske kroner for halvåret, og fra 1571 til 1565 millioner svenske kroner i andre kvartal.

Det er verdt å merke seg at man har snudd et negativt resultat i første kvartal til overskudd i andre kvartal. At man etter fjorårets andre kvartal kan forklares med at denne perioden i 2006 var meget sterk

- Måtelig fornøyd

- Vi er måtelig fornøyd med kvartalet. Ikke fornøyd med tre prosent margin, men fornøyd med forbedringen fra første kvartal til andre kvartal, sier NCC-sjef Sven Chr. Ulvatne til Byggeindustrien.

- Vi har hatt en bra ordreinngang og ordrereserve på over 6,5 milliarder kroner. Så bra ordrereserve har vi aldri hatt før, legger han til. Ulvatne trekker frem boligprosjektet Nye Major i Oslo, jernbanetunnel i Sandvika og en drift- og vedlikeholdskontrakt på Melkøya som viktige bidragsytere til disse tallene.

NCC Constructions halvårsresultat er preget av nedskrivninger på flere prosjekt, blant annet med 35 millioner svenske kroner på anleggsprosjektet Isle of Grain.

Gode konserntall

For NCC-konsernet under ett er tallene for første halvår gode.

- Resultatutviklingen i NCC har vært god i første halvår, ikke minst i NCC Property Development, NCC Construction Sweden og NCC Construction Finland. Resultatet etter finansielle poster ble nesten 1,2 milliarder kroner. Resultatet påvirkes positivt av gevinst fra salget av den polske asfalt- og pukkvirksomheten med 400 millioner svenske kroner, men svekkes av avsetning til den idømte konkurranseskadeavgiften i asfaltkartellsaken på 150 millioner svenske kroner, samt nedskrivning av goodwill på 90 millioner i NCC Roads finske virksomhet, sier konsernsjef Olle Ehrlén i en kommentar.

Les konsernets halvårsrapport her