Svakere fra Statkraft

Lavere salgsinntekter som følge av prisfall og lavere produksjon drar ned kvartalstallene til Statkraft.

Konsernets resultat i 2. kvartal ble henholdsvis 655 mkr (2540 mkr) og 451 mkr (1705 mkr) før og etter skatt. I 1. halvår ble resultatet 4188 mkr før skatt (4822 mkr) og 3056 mkr etter skatt (3199 mkr). Dette representerer en nedgang på henholdsvis 13 % og 4 % i forhold til 1. halvår i 2006. Justert for urealiserte verdiendringer er nedgangen i resultat før skatt i overkant av 30 %.

- Til tross for et kraftig fall i spotprisen og lavere produksjon oppnår konsernet et tilfredsstillende halvårsresultat. Dette skyldes i første rekke god finansiell handel på kraftbørsene i Norden og Europa og god drift, sier konsernsjef Bård Mikkelsen.