Svak vekst i husleiene

Leiemarkedsundersøkelsen (LMU) viser at gjennomsnittlig månedlig leie for henholdsvis to- og treroms boliger på landsbasis var 4 418 og 5 026 kroner i 2. kvartal 2007, en økning på 0,6 prosent fra 1. kvartal, melder SSB.

Leiene for større boliger ble samlet sett registrert med nedgang i samme periode.

I leiemarkedet som helhet steg leiene i gjennomsnitt med 0,2 prosent fra 1. til 2. kvartal 2007. To- og treroms boliger ble registrert med størst oppgang i leiene, med økninger på 0,6 prosent. Leien for ettroms boliger viste en oppgang på 0,3 prosent fra 1. til 2. kvartal 2007. Gjennomsnittlig leie for boliger på fire og fem rom eller mer var respektive 5 236 og 5 376 kroner i 2. kvartal, en nedgang på 0,5 og 0,4 prosent fra 1. kvartal.

Det ble registrert store forskjeller i leieutviklingen fra 1. til 2. kvartal når man sammenligner ulike geografiske områder i landet, hvor vekstratene varierte fra en nedgang på 0,2 prosent til oppgang på 2,5 prosent. I gjennomsnitt lå leiene samlet sett høyest i Oslo og Bærum på 6 637 kroner i 2. kvartal 2007, en vekst på 0,9 prosent fra 1. kvartal.

LMU viser ellers at leietakere i gjennomsnitt betalte 4 785 kroner i månedlig leie for en bolig i 2. kvartal 2007. Se også LMU, 2007 for mer informasjon.