− Temperaturen i byggevaremarkedet har vært som den norske sommeren for øvrig; varierende og uten de helt store toppene, men deter spesielt interessant å se på utviklingen i Agderfylkene dette tertialet, direktør for Virke Byggevarehandel.

- Svak sommer for byggevaremarkedet

Virke melder at mens proffkundene har holdt fortet fra fjor og levert nullvekst i andre tertial har omsetningen på privatkundene økt.

Privatsegmentet er opp 1.9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, og i kombinasjon med den flate proffutviklingen, endte den samlede veksten i byggevarehandelen på moderate 0.8 prosent

− Temperaturen i byggevaremarkedet har vært som den norske sommeren for øvrig; varierende og uten de helt store toppene, men deter spesielt interessant å se på utviklingen i Agderfylkene dette tertialet. Mens proffmarkedet har gått ned, har privatomsetningen hatt tosifret vekst, sier Aslaug Koksvik, direktør for Virke Byggevarehandel.

− Det er tydelig at sørlendingene og hytteturistene på Sørlandet har hatt en aktiv sommer med hammer, spiker og plank. Vi registrerer i tillegg at omsetningstakten for boliger har vært høy i Agderfylkene i år, sier hun i en pressemelding.

I første halvår 2019 ble det omsatt 28 prosent flere boliger i Agderfylkene enn i samme periode i fjor. Omsetning av brukte boliger er en viktig driver for byggevaremarkedet siden man gjerne vil pusse opp eller gjøre endringer i sin nye bolig for å gjøre den til sin egen.

− Det er grunn til å tro at omsetningen av boliger sammen med vedlikehold av fritidseiendommer bidrar til høyere aktivitet ogmer trafikk til byggevarehusene i Agder, sier Koksvik.

Koksvik synes det er gledelig at privatmarkedet nok en gang viser en positiv utvikling.

− Proffmarkedet har vist en jevn vekst over tid men privatkundene har sviktet. Nå ser vi også en tydelig trend hvor omsetningen i privatmarkedet øker. Dette er veldig positive nyheter for bransjen. Byggevarebransjen og spesielt privatsegmentet har over tid blitt møtt med en stadig tøffere konkurranse fra andre bransjer som selger produkter tradisjonelt tilhørende byggevarehandelen. At flere privatkunder nå vender tilbake til byggevarebutikken er et klapp på skulderen til alle de kunnskapsrike og dyktige ansatte som møter kundene hver eneste dag.

− Vi tror at den faglige veiledningen og det høye servicenivået norsk byggevarehandel besitter vil bidra til å opprettholde byggevarehusenes posisjon inn mot privatkundene og bidra til omsetningsvekst i årene fremover, fortsetter Koksvik.

I et litt tungt sommermarked er det samlet sett Nordland som kan skilte med den sterkeste veksten i 2. tertial. Omsetningen i Norges mest langstrakte fylke var over fem prosent høyere enn i samme periode i fjor. Veksten kommer i hovedsak som et resultat av god omsetning i privatmarkedet men det har også vært en moderat vekst i proffdelen av markedet. Nordland er et av fylkene hvor det for tiden igangsettes flest boliger. Antallet igangsatte boliger i Nordland har økt med hele 48 prosent i første halvår 2019 sammen lignet med første halvåri 2018.

− Økt byggeaktivitet er selvsagt positivt for byggevarekjedene, både fordi mange byggmestere henter materialene sine gjennom byggevarehandelen og fordi det bidrar til etterspørsel etter andre typer produkter man har behov for i etableringen av et nytt hjem, avslutter Koksvik.