Svak nedgang i industriproduksjonen

Det var en nedgang på ca 1 prosent i norsk industriproduksjon i 3. kvartal sammenlignet med kvartalet før, viser sesongjusterte tall. Produksjonen av innsatsvarer og investeringsvarer giekk noe ned.

Produksjonen av innsatsvarer hadde en nedgang på 0,6 prosent. Dette henger sammen med en reduksjon i treforedling og i produksjonen av silisium. Økende konkurranse fra Kina og sviktende etterspørsel fra eksportmarkedet har virket inn på treforedling og i produksjonen av silisium gjennom 2005. Metallindustrien utenom ikke-jernholdige metall hadde også en nedgang i tredje kvartal, melder SSB.