Sterk igangsetting av nye boliger i september. (Arkivfoto)

Svak boligbygging henter seg inn

Etter en meget svak start på året er boligbyggingen og salget av nye boliger i ferd med å hente seg inn.

Boligprodusentenes månedlige boligstatistikk etter årets ni første måneder viser at nivået for både igangsetting og salg av nye boliger ligger godt bak fjoråret.

Men i løpet av de siste tre månedene er tilbakegangen sammenlignet med fjoråret redusert med seks prosentpoeng for igangsettingen og syv prosentpoeng for boligsalget.

– Positiv utvikling

Administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening.

– Etter et svakt nivå i første halvår, er det en positiv utvikling for både salget og igangsettingen i tredje kvartal. Særlig er igangsettingen i september veldig god. Vi håper at dette er en trend og ikke resultatet av at store prosjekter tilfeldigvis er igangsatt, kommenterer adm. direktør Per Jæger hos Boligprodusentene.

Avstanden kuttes

Samlet salg etter årets ni første måneder viser en nedgang på 13 prosent mot samme periode i 2013. Etter et særlig sterkt augustsalg og en fortsatt volumøkning i september er tredje kvartal i år fem prosent bedre enn samme kvartal i fjor. Dette betyr at den negative avstanden til fjoråret kuttes kraftig.

Salgsaktiviteten ligger en halv prosent høyere i tredje kvartal i år sammenlignet med et gjennomsnitt for de siste 16 årene. Samlet salg ligger så langt i år godt nå over nivået for 2010 som salgsutviklingen fulgte tett i første halvår.

– Hvis den gode tendensen i salget fortsetter utover høsten, vil dette bidra til at det negative avviket til fjoråret kan bli betydelig redusert i løpet av siste kvartal ikke minst fordi fjerde kvartal i fjor var på et historisk lavt nivå, kommenterer adm. direktør Bjørn Mangor Birkeland i Prognosesenteret som utarbeider boligstatistikken i samarbeid med Boligprodusentene.

Høyt igangsettingsnivå

Samlet igangsetting av nye boliger i årets ni første måneder ligger fortsatt 12 prosent bak fjoråret. Men en sterk september gjør at nivået på årets tredje kvartal er historisk sterkt. Igangsettingen i tredje kvartal havnet riktignok marginalt bak fjoråret. Men fjorårets tredje kvartal var svært godt. Årets igangsettingsnivå er faktisk 11 prosent høyere enn gjennomsnittene for tredje kvartalene de siste 16 årene.

– Under forutsetning av at igangsettingen holder seg på et høyt nivå også i fjerde kvartal, ligger det an til en boligbygging i år i størrelsesorden 25-26.000 nye boliger. Dette er bedre enn vi trodde tidligere i år, men langt fra behovet på 32.000 nye enheter hvis vi ikke trekker inn behov knyttet til sanering av gamle boliger, kommenterer Jæger.

Bedre for småhus og leiligheter

Alle boligtyper viser så langt i år en tilbakegang både når det gjelder salg og igangsetting. Men utviklingen er positiv ved at salget av leiligheter og småhus bedrer seg gjennom tredje kvartal sammenlignet med første halvår.

Hittil i år er salgsnedgangen åtte prosent for eneboliger, 12 prosent for småhus og 17 prosent for leiligheter. Igangsettingen etter årets ni førte måneder viser en nedgang på syv prosent for eneboliger, 13 prosent for småhus og 17 prosent for leiligheter.

Fortsatt optimisme

– Det er både gledelig og oppmuntrende å registrere at det fortatt hersker optimisme blant aktørene i markedet som forventer bedring i markedsbildet både på tre og tolv måneders basis, avslutter Per Jæger.