Illustrasjonsfoto

Svak august for byggevarer

Den innenlandske salgsstatistikken til Byggevareindustriens Forening viser en nedgang for august.

Det har vært en nedgang på 6,5 prosent (8,4 prosent korrigert for prisstigning) for innenlandsk salg av byggevarer for august 2014 sammenlignet med august 2013.

Det var én salgsdag mindre enn i 2013 som gjør noe av utslaget, men sammenlignet med både 2013 og 2012 var august relativt svak selv om aktiviteten tok seg opp mot slutten av perioden.

Akkumulert per august viser statistikken at industrien nå ligger 2,5 prosent over 2013-nivået (0,5 prosent korrigert for prisstigning).

Det er flere i markedet som signaliserer at september viser gode takter, men det er usikkert om det samlet kommer opp på 2013-nivået som var historisk høyt både i september og oktober.

Sett i forhold til forventning for de som innrapporterer dette ligger man per august akkurat på budsjettert nivå.