«Svært sannsynlig» at renten holdes uendret

Norges største bank regner det som «svært sannsynlig» at hovedstyret i Norges Bank ikke foretar noen renteendring på møtet onsdag i denne uken.

Det skriver senioranalytiker Erlend Lødemel i en ny analyse fra DnB NOR Markets. Lørdag spådde sjeføkonom Jan Andreassen i Terra Securities et nytt rentekutt senest i november. I et intervju med Finansavisen som er gjengitt i VG søndag slår Andreassen fast at «med mindre det skjer noe spesielt i strukturpolitikken, finanspolitikken eller finansiell stabilitet, blir det rentekutt i november». Først prisene Dagen før onsdagens rentemøte kommer Statistisk sentralbyrås tall for prisutviklingen. Lødemel skriver i sin analyse at han forventer lavere vekst i kjerneinflasjonen enn prognosene som er utarbeidet i inflasjonsrapporten fra Norges Bank. Det eneste som likevel kan forrykke den norske storbankens syn på renteutviklingen er at «kjerneinflasjonen overrasker kraftig i juli». Lødemel gjør ellers oppmerksom på at hovedstyret i sitt siste møte unnlot å si noe om grunnholdningen, det vil si hva som er mest sannsynlig fram til neste rentemøte, men slo i stedet fast at rentene vil bli holdt lave lenge. Kredittvekst Som støtte for sitt syn viser banken til at de siste tallene viser en høy utlånsvekst. Samtidig stiger boligprisene fortsatt. Byggeaktiviteten øker og industriproduksjonen er også på vei oppover. I juni var forbruksveksten høy, faktisk den sterkeste månedsveksten på 13 år. Den høye oljeprisen tror banken vil ha positiv effekt på investeringene i oljesektoren. Både Lødemel og Andreassen ser imidlertid den lave underliggende prisstigningen som det store usikkerhetsmomentet for renteutviklingen på lang sikt. Høykostlandet Norge kan nå oppleve en lengre periode med stabile eller fallende priser. Andreassen nevner gjennombruddet i WTO-forhandlingene som et argument for at noen priser vil synke i Norge.