SV og Sp vil grunnlovsfeste jordvern

SV og Sp går sammen om å få jordvern inn i Grunnlovens paragraf 112, som omtaler folkets forhold til naturen og miljøet.

– Vi er opptatt av lokalt selvstyre, men på jordvern trenger vi et nasjonalt vern, sier stortingsrepresentant Nils T. Bjørke (Sp) til Nationen.

Fristen for å sende inn nye forslag til grunnlovsendringer går ut denne uka.

Teksten som de to partiene foreslår at skal inn i Grunnlovens paragraf 112, lyder slik:

«Naturens ressurser, herunder dyrket og dyrkbar mark, skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten».

Forskjellen fra dagen lovtekst er å legge til ordene «herunder dyrket og dyrkbar mark».

– Det er et viktig symbol i å grunnlovsfeste det. Det viser at samfunnet mener at nedbygging av jordvern er et helligbrøde som går på Grunnloven løs, sier SVs Arne Nævra til avisen.