Super-november for byggevaresalg

November måned i fjor kunne nok en gang vise til sterke omsetningstall for byggevarer og viser at klimaendringene i hvert fall har en positiv effekt på byggenæringen.

Ifølge Byggevareindustriens rapport om innenlandsk salg av sentrale byggevarer økte salget med 16,6 prosent i november i fjor sammenlignet med samme måned året før. Justert for prisstigning er økningen på 12,7 prosent. At november var en god salgsmåned, bekreftes av Trelast- og Byggevarehandelens Fellesorganisasjon (TBF) som henter inn omsetningstall fra sin store kjedemedlemmer. Her er økningen på 14,3 prosent. Tall for salget i fjorårets 11 første måneder sammenlignet med samme periode året før viser ifølge Byggevareindustrien en økning på 7,9 prosent, og 5,3 prosent justert for prisstigning, mens TBFs tall viser 8,4 prosent økning. Det er barer å konstatere at dette er svært sterke tall, kommenterer adm. direktør Arne Skjelle i Byggevareindustrien som registrerer at fjorårssalget dermed ligger an til å bli noe høyere enn bransjeorganisasjonens prognoser. Og Ole Bolstad i TBF følger opp med å opplyse at dette er den tredje november på rad med god vekst i byggevaresalget