Sundts premie til Mad og Kima

Torsdag 23. oktober ble Infill-bygget Parkveien 5 b-c offisielt innlemmet i Oslos arkitektur-kanon med utdelingen av Sundts premie.

Huset ble påbegynt av MAD arkitekter i 2007 og kontoret arbeidet på prosjektet til Kima arkitektur overtok i 2010.

Byggherre for prosjektet er Infill AS, som har spesialisert seg på byggeoppgaver på trange og vanskelige tomter, en form for utbygging som på Infills egne nettsider omtales som "byreparasjoner"

Sundts premie

Sundts premie er en norsk arkitekturpris som deles ut av Oslo arkitektforening.

Vinneren skal være «en i arkitektonisk henseende fremragende privatbygning oppført på Oslo bys grunn».

Prisen ble opprettaet av grosserer Harald Sundt og ble utdelt første gang i 1908, og prisen deles ut annethvert år.

Årets Sundts premie går til et privatbygg ferdigstilt i 2011 og 2012.

Parkveien 5 b-c

Parkvein b-c inneholder ni leiligheter og et galleri

Det er tegnet av Kima arkitektur AS og MAD arkitekter AS, mens Gullik Gulliksen var landskapsarkitekt.

Arealet er 1.000 kvm på en 0,2 måls tomt. Det ble ferdigstilt i mai 2011. Tidligere har det blant annet fått utmerkelsen Oslo bys arkitekturpris 2012.