Summer Internship 2021

Statsbygg er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. På vegne av staten leder vi noen av landets største byggeprosjekter og tar vare på noen av våre aller viktigste eiendommer. Statsbygg skal tenke og handle langsiktig, og derfor er det viktig at vi setter oss ambisiøse og ansvarlige mål. Vi skal være en virksomhet som ser kundenes behov i dag og i framtiden, og satser spesielt på digitalisering, innovasjon og klima.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. Les mer om inkludering og mangfold her

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere kan bli oppført på søkerlisten selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkere vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Firma Statsbygg
FylkeOslo
Søknadsfrist17.01.2021

Tjuvstart karrieren din med et Summer Internship med mening!

Statsbygg tilbyr Summer Internship for 30 engasjerte studenter som vil få muligheten til å jobbe innenfor en rekke spennende fagretninger!

Spennende faglige utfordringer

Som summer intern blir du plassert i en av Statsbyggs avdelinger for å løse oppgaver som er relevante for ditt studie. Du får tildelt en fadder som veileder deg gjennom hele sommeren, og du vil også jobbe tverrfaglig sammen med ansatte og interns.

Befaringer

I løpet av sommeren vil du delta på befaringer på noen av Statsbyggs største og mest spennende byggeprosjekter og eiendommer. I 2020 besøkte summer interns blant annet Operaen, Nasjonalmuseet og Livsvitenskapsbygget. Noen reiser også på kortere turer dersom prosjektene krever dette.

Inkluderende og sosialt

Det arrangeres sosiale aktiviteter gjennom hele sommeren, slik som minigolf, volleyball, grilling, bading og restaurantbesøk.

Det beste med internship hos Statsbygg er at vi får studierelevante arbeidsoppgaver, mye tillit og et godt innblikk i et selskap der digitalisering og bærekraft står i fokus. Det er også veldig sosialt, og det er gøy å bli kjent med 30 andre studenter fra mange ulike studieretninger. Jeg anbefaler alle å søke. - Maurits, summer intern 2020

Vi tilbyr

 • En spennende hverdag og meningsfulle oppgaver med støtte fra fadder/veileder
 • Sosiale aktiviteter sammen med 30 andre summer interns
 • Befaring på våre eiendommer og byggeprosjekter
 • Tillit, ansvar og påvirkningsmuligheter
 • Tilbud om relevante kurs
 • Lønn på timebasis, fra kr 205,- til kr 215,- avhengig av studielengde
 • Alle summer interns er sikret 1. gangs intervju dersom de søker stillinger hos oss etter endte studier

Hvem ser vi etter?

Vi ser primært etter deg som har 1-2 år igjen av masterstudiet. De siste årene har vi ansatt studenter innen:

 • Byggingeniør
 • Dataingeniør
 • Maskiningeniør
 • Energi og miljø
 • Arkitektur og landskapsarkitektur
 • Siviløkonomi
 • Samfunnsøkonomi
 • Fysisk planlegging
 • By- og regionplanlegging
 • Juridiske fag
 • Eiendomsfag
 • Kommunikasjon/journalistikk
 • SHA/HMS
 • HR
 • IKT

Søkere med andre utdanningsretninger vil også bli vurdert

Praktisk info

Statsbyggs Summer Internship varer i 6 uker, fra 14.06.21 til 06.08.21, hvor det blir to uker ferie i uke 28 og 29. Arbeidsted vil for de fleste være på vårt hovedkontor i Oslo sentrum, men utplassering ved prosjektkontor kan også være aktuelt.

Merk

I søknaden er det viktig at du informerer om hvilket fagfelt du ønsker erfaring innen, og hvorfor nettopp du er den kandidaten vi bør satse på. Det er nødvendig å beherske norsk skriftlig og muntlig. Søknader fra kandidater som ikke har lagt ved karakterutskrift og kandidater som ikke kan jobbe i hele perioden vil ikke bli vurdert.

Les mer om vårt Internship og se hva tidligere interns har jobbet med: https://www.statsbygg.no/karriere/studenter-og-laerlinger

Hvorfor Statsbygg?

Statsbygg er Norges største statlige eiendomsaktør i sivil sektor. Statsbygg er en forvaltningsbedrift som driver stedsplanlegging, byggfaglig rådgivning, eiendomsforvaltning og styring av byggeprosjekter. Virksomheten har 850 ansatte med hovedkontor i Oslo og seks geografiske driftsområder. Hvert år får ca. 30 talentfulle studenter mulighet til å lære mer om virksomheten gjennom deltakelse i Statsbygg Summer Internship. Dette innebærer utfordrende, lærerike og spennende arbeidsoppgaver i store og små prosjekter. Noe av det spesielle med Statsbygg er mangfoldet av faggrupper som jobbe i samme virksomhet. Dette gir unik kunnskap som studentene bringer med seg videre i karrieren.

Kontaktinformasjon:

Mathilde Skarheim Diseth

HR-rådgiver

92867130

Mathildeskarheim.bjornsen@statsbygg.no

Ingeborg Louise Gustavsen

HR-rådgiver

99453445

ingeborglouise.gustavsen@statsbygg.no

Søk her

Vis flere stillinger: